Thủ tục cưỡng chế thu hồi đất theo quy định của pháp luật hiện hành (2023)

Thủ tục cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất (cưỡng chế thu hồi đất) giải phóng mặt bằng là một thủ tục quan trọng được xã hội hết sức quan tâm, được thực hiện khi người sử dụng đất không chấp hành quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước. Đây là thủ tục hành chính về đất đai được quy định tại khoản 1 Điều 195 Luật đất đai năm 2013 và được hướng dẫn chi tiết bởi Điều 71 Luật này và các văn bản pháp luật có liên quan. Để tìm hiểu rõ hơn vấn đề này, mời quý vị theo dõi bài viết dưới đây do Luật Gia Phát tổng hợp.

Quy định của pháp luật hiện hành về Hôn nhân thực tế

Hôn nhân thực tế là hôn nhân được công nhận dựa trên cơ sở thực tế là các bên nam, nữ đã và đang chung sống như vợ chồng, có đủ điều kiện kết hôn nhưng không đăng kí kết hôn tại cơ quan đăng kí kết hôn có thẩm quyền.


Các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải xin phép và không phải xin phép theo quy định của pháp luật hiện hành.

Chuyển đổi mục đích sử dụng đất là một nhu cầu hợp pháp của mọi tổ chức, gia đình, cá nhân đang sử dụng, quản lý đất đai. Việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất nhằm khai thác tối đa lợi ích kinh tế, tài chính mà đất đai đem lại, đó là một nhu cầu cấp bách của đông đảo người dân. Tuy nhiên, đây là vấn đề khá phức tạp bởi pháp luật đất đai hiện hành quy định phân loại 02 nhóm đất chuyển mục đích sử dụng gồm: nhóm đất chuyển mục đích sử dụng cần phải xin phép và nhóm đất chuyển mục đích sử dụng không cần phải xin phép. Để làm rõ vấn đề này, mời quý vị theo dõi bài viết dưới đây do Luật Gia Phát tổng hợp.

Quy định của pháp luật hiện hành về Thủ tục công bố di chúc

Trên thực tế, khi các đồng thừa kế chuẩn bị phân chia di sản theo di chúc sẽ không khỏi thắc mắc về việc công bố di chúc, như ai là người công bố di chúc, công bố vào thời điểm nào… Để làm rõ vấn đề này, mời quý vị theo dõi bài viết dưới đây do Luật Gia Phát tổng hợp.


Quy định của pháp luật hiện hành về hình thức hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất (2023)

Trong nền kinh tế hội nhập hiện nay, các giao dịch mua bán, chuyển nhượng quyền sử dụng đất diễn ra hằng ngày và cực kỳ sôi động. Bên cạnh vấn đề lợi nhuận, tính hợp pháp của loại hợp đồng này được xã hội đặc biệt quan tâm bởi các giao dịch này có thể đem đến cho chúng ta thuận lợi hoặc rắc rối, điều này phụ thuộc rất nhiều vào hình thức của hợp đồng có đúng quy định của pháp luật hay không. Đây là vấn đề phức tạp bởi hình thức của hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất cùng được điều chỉnh bởi Bộ luật dân sự và luật chuyên ngành là Luật đất đai. Để làm rõ vấn đề này, mời quý vị theo dõi bài viết dưới đây do Luật Gia Phát tổng hợp.

Quy định của pháp luật dân sự hiện hành về quyền xử lý tài sản bảo đảm của bên nhận cầm cố (2023).

Hiện nay, việc cầm cố tài sản hết sức phổ biến do biện pháp bảo đảm cầm cố được coi là dịch vụ tối ưu nhất giải quyết vấn đề khó khăn về tài chính trong thời gian ngắn. Pháp luật cũng đã có những quy định chặt chẽ nhằm bảo vệ quyền và lợi ích của các bên khi tham gia vào quan hệ này. Một trong những vấn đề được nhiều người quan tâm nhất là bên nhận cầm cố (cửa hàng cầm đồ) có được thanh lý tài sản cầm cố của bên cầm cố hay không? Để làm rõ vấn đề này, mời quý vị theo dõi bài viết dưới đây do Luật Gia Phát tổng hợp.