Thủ tục gia hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ

Văn bằng bảo hộ là công cụ hữu hiệu để bảo vệ những đối tượng được bảo vệ khỏi các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Tuy nhiên, văn bằng bảo hộ nhãn hiệu có thời hạn nhất định. Khi hết thời hạn sử dụng sẽ dễ bị sao chép mà không bị coi là vi phạm pháp luật. Vì vậy, để tránh trường hợp trên, chủ sở hữ văn bằng bảo hộ phải tiến hành thủ tục gia hạn văn bằng bảo hộ.