Thủ tục cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm

Hiện nay, các cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp hoạt động sản xuất và kinh doanh các mặt hàng thực phẩm, dịch vụ ăn uống cần phải tuân thủ quy định hoạt động có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm

Kinh doanh thiết bị y tế 2022

Kinh doanh trang thiết bị y tế là hoạt động có điều kiện tuy nhiên không bắt buộc với tất cả các loại trang thiết bị y tế. Vì vậy tùy vào như cầu kinh doanh và sản phẩm thực tế để tiến hành tư vấn tiếp về các thủ tục sau khi có đăng ký kinh daonh. Hiện nay,trang thiết bị y tế được chia ra làm 4 loại A, B, C, D tùy theo mức độ nguy hiểm khi sử dụng, việc phân loại được tiến hành bởi cơ sở phân loại là cơ sở đứng tên công bố tiêu chuẩn áp dụng hoặc đăng ký lưu hành và được công bố tại  cổng thông tin dmec.moh.gov.vn. Hiện nay, không còn thừa nhận kết quả phân loại của nước ngoài.


Kiểm định, hiệu chuẩn trang thiết bị y tế, thủ tục và giấy tờ cần biết.

Cơ sở chỉ được thực hiện kiểm định, hiệu chuẩn  trang thiết bị y tế sau khi thực hiện công bố đủ điều kiện kiểm định, hiệu chuẩn trang thiết bị y tế theo quy định. Vậy trình tự và thủ tục công bố đủ điều kiện kiểm định, hiệu chuẩn trang thiết bị y tế như thế nào và chuẩn bị ra sao, sau đây Công ty Luật Gia phát sẽ tư vấn các bước thực hiện và thành phần hồ sơ chuẩn bị tới Quý khách hàng như sau:

Phân loại trang thiết bị y tế, thủ tục và giấy tờ cần biết.

Cơ sở chỉ được thực hiện phân loại trang thiết bị y tế sau khi thực hiện công bố đủ điều kiện phân loại trang thiết bị y tế theo quy định. Vậy trình tự và thủ tục công bố đủ điều kiện phân loại trang thiết bị y tế như thế nào và chuẩn bị ra sao, sau đây Công ty Luật Gia phát sẽ tư vấn các bước thực hiện và thành phần hồ sơ chuẩn bị tới Quý khách hàng như sau:


Thủ tục xin công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế

Cơ sở chỉ được thực hiện sản xuất trang thiết bị y tế sau khi thực hiện công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế theo quy định. Vậy trình tự và thủ tục công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế như thế nào và chuẩn bị ra sao, sau đây Công ty Luật Gia phát sẽ tư vấn các bước thực hiện và thành phần hồ sơ chuẩn bị tới Quý khách hàng như sau:

Công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với khẩu trang y tế

Hiện nay, khẩu trang y tế đang được sử dụng rất nhiều do dịch bệnh gây ra. Vậy để có thể lưu hành khẩu trang trên thị trường cần phải xin các giấy tờ cần thiết. Khẩu trang khi được phân loại là trang thiết bị y tế loại A thì  sẽ tiến hành tiếp thủ tục công bố tiêu chuẩn áp dụng để có thể lưu thông trên thị trường. Công ty Luật Gia phát sẽ tư vấn các bước thực hiện và thành phần hồ sơ chuẩn bị tới Quý khách hàng như sau: