Thủ tục sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu (hay còn gọi là văn bằng bảo hộ nhãn hiệu) là chứng từ pháp lý quan trọng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho chủ sở hữu nhãn hiệu. Trong quá trình kinh doanh, nhiều doanh nghiệp phát sinh nhu cầu sửa đổi một số thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu. Vì vậy, doanh nghiệp cần phải làm thủ tục sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu. Trong bài viết này, Luật Gia Phát sẽ tìm hiểu và phân tích về thủ tục sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu.