Quy định mới nhất năm 2023 về người đại diện trong  tố tụng dân sự

Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 đã bổ sung và hoàn thiện thêm về chế định người đại diện của đương sự, đặc biệt liên quan đến các quy định về người đại diện theo ủy quyền. Bài viết dưới đây Luật Gia Phát xin được trao đổi một số vấn đề xung quanh quy định về ủy quyền đại diện trong Tố tụng Dân sự.