Dự án đầu tư nước ngoài phải thực hiện thủ tục quyết định chủ trương đầu tư

Nhà đầu tư nước ngoài khi vào Việt Nam đầu tư thực hiện dự án thì phải làm thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Tuy nhiên, trước khi xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thì trong một số trường hợp, nhà đầu tư phải thực hiện thủ tục đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư. Luật Gia Phát xin giải đáp vấn đề thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư cho quý khách hàng qua bài viết sau. 

Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư 

Chấp thuận chủ trương đầu tư là một giai đoạn quan trọng và có tính chất chuẩn bị cho việc triển khai một dự án đầu tư. Không phải mọi dự án đầu tư đều có giai đoạn này; và nội dung, thủ tục của giai đoạn này cũng có sự khác nhau với các loại dự án khác nhau. Với nội dung bài viết dưới đây, Luật Gia Phát xin được đem đến cho quý khách hàng những thông tin khái quát về chấp thuận chủ trương đầu tư.


Các trường hợp được cấp thị thực rời 2022

Như các bạn đã biết thì thị thực thường được dán lên hộ chiếu công dân. Tuy nhiên, trên thực tế, có rất nhiều trường hợp được cấp thị thực rời vì những lý do khác nhau. Hãy cùng Luật Gia Phát tìm hiểu các trường hợp đó là gì và những thông tin liên quan trong bài viết dưới đây. 

Điều kiện để được cấp thị thực mới nhất 2022

Theo quy định của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam, thị thực là loại giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp, cho phép người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam. Những quy định mới về việc cấp thị thực cho người nước ngoài ở Việt Nam được áp dụng theo Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh và cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam 2014 và Luật 51/2019/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật nhập cảnh, Xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam và các quy định của Chính phủ và các cơ quan có thẩm quyền trong công tác phòng chống dịch Covid 19.


Nhà đầu tư nước ngoài góp vốn vào công ty Việt Nam

Việt Nam là một trong những quốc gia thu hút nhiều vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài trong khu vực, chủ yếu trong lĩnh vực thương mại và xây dựng. Ngoài những thuận lợi về tự nhiên, nhà nước còn có chính sách khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi để nhà đầu tư thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh, phát triển bền vững các ngành kinh tế. Một trong những hình thức đầu tư khá phổ biến ở Việt Nam dành cho nhà đầu tư nước ngoài đó là: Đầu tư góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp vào doanh nghiệp.

Chuyển nhượng vốn cho nhà đầu tư nước ngoài

Công ty Việt Nam muốn chuyển nhượng vốn cho nhà đầu tư nước ngoài thì cần căn cứ vào quy định của pháp luật Việt Nam, kèm với các hiệp định thương mại Việt Nam ký kết để xem ngành nghề đó có cho người nước ngoài chuyển nhượng vốn vào công ty Việt Nam không và mức sở hữu tỷ lệ vốn tối đa là bao nhiêu? Sau đây, Luật Gia Phát chúng tôi xin cung cấp các quy định chung của pháp luật về chuyển nhượng vốn cho người nước ngoài.