Thủ tục chuyển đổi công ty TNHH thành công ty cổ phần

Có nhiều doanh nghiệp sau một thời gian hoạt động nhận thấy loại hình doanh nghiệp của công ty mình không phù hợp và chuyển đổi sang một loại hình doanh nghiệp khác. Trong đó, có những công ty TNHH chuyển đổi sang loại hình công ty cổ phần. Thủ tục chuyển đổi được quy định trong pháp luật doanh nghiệp như sau:

So sánh Doanh nghiệp tư nhân và Công ty TNHH một thành viên

Doanh nghiệp tư nhân và Công ty TNHH một thành viên là hai loại hình doanh nghiệp được quy định tại Luật doanh nghiệp. Tuy nhiên, trong thực tế có khá nhiều người vẫn nhầm lẫn về hai loại hình doanh nghiệp này. Điều này xuất phát từ những đặc điểm tương đồng giữa hai loại hình này. Luật Gia phát xin chỉ ra những nét điểm giống và khác nhau giữa hai loại hình doanh nghiệp này để quý khách hàng có thể hiểu hơn và cân nhắc lựa chọn loại hình doanh nghiệp phù hợp.


Chuyển đổi công ty cổ phần sang công ty TNHH

Để tiện lợi trong hoạt động cũng như đáp ứng nhu cầu hoạt động nhiều doanh nghiệp đã tiến hành chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, Luật Gia Phát xin tư vấn như sau:

Chuyển nhượng vốn góp trong công ty TNHH hai thành viên trở lên

Khi tiến hành đóng góp một số vốn vào trong công ty TNHH thì thành viên trong công ty sẽ có những quyền hạn nhất định trong đó có quyền chuyển đổi phần vốn góp. Để làm rõ hơn về vấn đề này, luật Gia Phát xin tư vấn như sau:


Thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp là một hình thức tổ chức lại cơ cấu doanh nghiệp sao cho phù hợp với quy mô và định hướng phát triển của doanh nghiệp đó. Trong trường hợp doanh nghiệp không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của pháp luật thì buộc họ phải tiến hành chuyển đổi loại hình doanh nghiệp khác nếu không muốn bị buộc phải giải thể. Luật Gia Phát xin tư vấn về vấn đề này như sau:

Chuyển đổi từ Doanh nghiệp tư nhân sang Công ty TNHH

Điểm khác biệt căn bản của Công ty Trách nhiệm hữu hạn với doanh nghiệp tư nhân là tư cách pháp lý và chế độ chịu trách nhiệm trước các nghĩa vụ tài chính. Doanh nghiệp tư nhân không có tư cách pháp nhân, ngoài phần vốn đầu tư đã đăng ký thì chủ sở hữu phải chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với mọi hoạt động của doanh nghiệp, còn công ty trách nhiệm hữu hạn có tư cách pháp nhân và chủ sở hữu của công ty chịu trách nhiệm trong phần vốn điều lệ đã đăng ký, nên với những lợi thế như vậy, hiện nay rất nhiều doanh nghiệp tư nhân đã chuyển đổi mô hình để phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh. Qua đây Luật Gia Phát xin tư vấn cho quý khách về hồ sơ và thủ tục chuyển đổi: