Thủ tục giải thể Doanh nghiệp 2022

Hiện nay có rất nhiều doanh nghiệp có nhu cầu thay đổi địa chỉ trụ sở trong quá trình kinh doanh, hoạt động. Tuy hoạt động này không còn xa lạ đối với các doanh nghiệp nhưng nếu không tìm hiểu kỹ thì sẽ rất dễ phạm phải sai lầm bởi thủ tục thay đổi địa chỉ cùng quận, khác quận sẽ có các quy định khác nhau. Bài viết này sẽ cung cấp các thông tin về thủ tục thay đổi địa chỉ trụ sở doanh nghiệp.

Thay đổi chủ sở hữu Công Ty TNHH Một Thành Viên

Khi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thực hiện thay đổi chủ sở hữu cho một cá nhân, tổ chức khác thì cá nhân, tổ chức nhận chuyển nhượng phải thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên. Luật Gia Phát xin được cung cấp các thông tin về trình tự, thủ tục đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên tới quý khách hàng.


Thủ tục Thành lập Công Ty TNHH Một Thành viên năm 2022

Công ty TNHH một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu, chịu các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty. Hiện nay ,số lượng cá nhân, tổ chức có nhu cầu thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có xu hướng tăng lên. Bài viết này sẽ cung cấp cho quý khách hàng những thông tin về thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

Tư vấn mua bán doanh nghiệp

Đối với xu thế phát triển và vận động không ngừng của nền kinh tế ngày nay thì việc mua bán doanh nghiệp là điều tất yếu xảy ra. Việc mua bán doanh nghiệp giúp doanh nghiệp mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh, tăng doanh thu và đạt được hiệu quả cao trong kinh doanh. Việc mua bán doanh nghiệp phải thực hiện các thủ tục pháp lý mà pháp luật quy định.


Thủ tục thay đổi ngành nghề kinh doanh 2022

Hiện nay, rất nhiều doanh nghiệp có nhu cầu thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh sau một thời gian hoạt động. Theo quy định của Luật doanh nghiệp năm 2020, các doanh nghiệp có quyền thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh để phù hợp với hoạt động và nhu cầu phát triển của công ty. Tuy nhiên, việc thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh cần phải thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo pháp luật để không làm tốn thời gian, ảnh hưởng tới hoạt động của doanh nghiệp. Bài viết này sẽ cung cấp thông tin về trình tự, thủ tục thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh.

Hồ sơ và trình tự mua bán doanh nghiệp tư nhân

Theo quy định của pháp luật Việt Nam, chỉ có doanh nghiệp mới được phép bán trực tiếp. Bởi doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp chỉ do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp. Do đó, theo quy định của Luật Doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp tư nhân có quyền bán toàn bộ doanh nghiệp của mình cho người khác.