Điều kiện để chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài

Theo khoản 11 Điều 3 Luật Đầu tư 2020 quy định Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư là văn bản bằng bản giấy hoặc bản điện tử ghi nhận thông tin đăng ký của nhà đầu tư về dự án đầu tư.

Theo Điều 60 Luật Đầu tư 2020 quy định rõ về 5 điều kiện để các nhà đầu tư được phép chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài thực hiện hoạt động đầu tư, đó là:

Hình thức đầu tư ra nước ngoài của cá nhân

Trong nền kinh tế hội nhập như hiện nay, Việt Nam không chỉ đón nhận những nguồn vốn đầu tư từ nước ngoài mà Nhà nước ta còn khuyến khích đầu tư ra nước ngoài nhằm khai thác, phát triển, mở rộng thị trường; tăng khả năng xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ, thu ngoại tệ; tiếp cận công nghệ hiện đại, nâng cao năng lực quản trị và bổ sung nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Cá nhân khi muốn thực hiện hoạt động đầu tư ra nước ngoài cần lưu ý những gì sau đây Luật Gia Phát xin tư vấn đến quý độc giả.


Điều kiện và thủ tục đầu tư ra nước ngoài đối với các dự án không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư ra nước ngoài

Hiện nay, tiến trình hội nhập quốc tế của Việt Nam đang được triển khai tích cực, để mở rộng và phát triển thị trường kinh doanh, xây dựng thương hiệu doanh nghiệp có quy mô quốc tế nhằm đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển, kéo theo đó là nhu cầu đầu tư của nhà đầu tư trong nước ra nước ngoài ngày một tăng cao.

Luật Gia Phát sẽ cung cấp đến cho Quý khách hàng thông tin về Điều kiện và thủ tục đầu tư ra nước ngoài như sau:

Tư vấn đầu tư nước ngoài

    Qua khái niệm thì có thể thấy, tư vấn đầu tư nước ngoài sẽ là việc tư vấn cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện việc đầu tư vốn, công nghệ của mình nhằm đạt được mục đích chủ yếu là lợi nhuận. Và tư vấn đầu tư trực tiếp sẽ phổ biến hơn vì tính chất “tư”.


Điều kiện thực hiện hoạt động đầu tư ra nước ngoài theo quy định pháp luật hiện hành

Trong xu thế toàn cầu hóa hiện nay, thế giới đang không ngừng hội nhập về mọi mặt, nhất là trong lĩnh vực đầu tư kinh doanh. Nhận thức rõ vài trò của nền kinh tế thị trường trong thời đại mới, Nhà nước ta đã và đang nỗ lực khuyến khích các nhà đầu

Tư vấn thủ tục đầu tư ra nước ngoài tại Hà Nội

Đầu tư ra nước ngoài hiện nay vừa là thách thức cũng vừa là cơ hội cho các nhà đầu tư Việt Nam,có thể phát triển nền kinh tế thị trường,khẳng định vị thế trên trường quốc tế. Để có thể đầu tư ra nước ngoài,các nhà đầu tư phải tiến hành các thủ tục để được cấp phép,quản lý,chúng tôi xin tư vấn thủ tục đầu tư ra nước ngoài như sau :