Thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh

Thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh đóng vai trò quan trọng trong quá trình đầu tư dự án kinh doanh. Điều này giúp UBND cấp tỉnh kiểm soát quy mô và mục tiêu đầu tư, đảm bảo rằng dự án phù hợp với phát triển kinh tế và xã hội của địa phương.

Cùng Luật Gia Phát tìm hiểu thông tin về thủ tục thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh trong nội dung bài viết dưới đây:

Thủ tục chấm dứt hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài

Trong quá trình đầu tư, việc chấm dứt hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài vẫn luôn xảy ra. Để đáp ứng nhu cầu của các nhà đầu tư, cũng như để Nhà nước dễ dàng quản lý các dự án đầu tư, các nhà làm luật đã quy định một cách chặt chẽ thủ tục điều chỉnh và chấm dứt hiệu lực của Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Cùng Luật Gia Phát tìm hiểu thông tin về thủ tục chấm dứt hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài trong nội dung bài viết dưới đây:


Thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh cho tổ chức FDI để thực hiện quyền phân phối bán lẻ hàng hóa

Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng, việc mở cửa cơ hội đầu tư cho các tổ chức FDI đã trở thành một phần không thể thiếu của sự phát triển kinh tế trong nước. Tổ chức FDI khi thực hiện hoạt động phân phối bán lẻ hàng hóa phải xin cấp Giấy phép tại Sở Công Thương.

Cùng Luật Gia Phát tìm hiểu thông tin về cấp Giấy phép kinh doanh cho tổ chức FDI để thực hiện quyền phân phối bán lẻ hàng hóa trong nội dung bài viết dưới đây:

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư gián tiếp ra nước ngoài

Trong nền kinh tế hiện đại, đầu tư đã trở thành một tấm bản đồ đưa các doanh nghiệp và cá nhân đến với cơ hội và thị trường toàn cầu. Và trong bức tranh đa dạng của các hình thức đầu tư, khái niệm "đầu tư gián tiếp ra nước ngoài" đã mở ra không gian kết nối với thị trường quốc tế một cách linh hoạt và hiệu quả. Việc đầu tư gián tiếp ra nước ngoài không chỉ mở rộng phạm vi hoạt động của các doanh nghiệp, mà còn mang lại khả năng tham gia vào môi trường kinh doanh quốc tế với sự tối ưu hóa rủi ro và tận dụng kiến thức chuyên môn của các định chế tài chính. Điều này giúp tạo ra sự đa dạng hóa trong việc đầu tư, thúc đẩy sự phát triển bền vững và góp phần xây dựng hình ảnh tích cực của quốc gia trên sân chơi kinh doanh toàn cầu.

Cùng Luật Gia Phát tìm hiểu thông tin về thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư gián tiếp ra nước ngoài trong nội dung bài viết dưới đây:


Điều kiện để chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài

Theo khoản 11 Điều 3 Luật Đầu tư 2020 quy định Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư là văn bản bằng bản giấy hoặc bản điện tử ghi nhận thông tin đăng ký của nhà đầu tư về dự án đầu tư.

Theo Điều 60 Luật Đầu tư 2020 quy định rõ về 5 điều kiện để các nhà đầu tư được phép chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài thực hiện hoạt động đầu tư, đó là:

Hình thức đầu tư ra nước ngoài của cá nhân

Trong nền kinh tế hội nhập như hiện nay, Việt Nam không chỉ đón nhận những nguồn vốn đầu tư từ nước ngoài mà Nhà nước ta còn khuyến khích đầu tư ra nước ngoài nhằm khai thác, phát triển, mở rộng thị trường; tăng khả năng xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ, thu ngoại tệ; tiếp cận công nghệ hiện đại, nâng cao năng lực quản trị và bổ sung nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Cá nhân khi muốn thực hiện hoạt động đầu tư ra nước ngoài cần lưu ý những gì sau đây Luật Gia Phát xin tư vấn đến quý độc giả.