Quy định pháp luật về tăng vốn điều lệ công ty cổ phần

Với những ưu điểm của mình, công ty cổ phần hiện đang là loại hình doanh nghiệp được hoạt động nhiều nhất Việt Nam. Trong quá trình hoạt động, doanh nghiệp có thể tăng vốn điều lệ để mở rộng quy mô doanh nghiệp của mình. Sau đây Luật Gia Phát xin gửi đến các thông tin cần thiết sau đây:

Thủ tục thay đổi ngành nghề kinh doanh 2022

Hiện nay, rất nhiều doanh nghiệp có nhu cầu thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh sau một thời gian hoạt động. Theo quy định của Luật doanh nghiệp năm 2020, các doanh nghiệp có quyền thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh để phù hợp với hoạt động và nhu cầu phát triển của công ty. Tuy nhiên, việc thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh cần phải thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo pháp luật để không làm tốn thời gian, ảnh hưởng tới hoạt động của doanh nghiệp. Bài viết này sẽ cung cấp thông tin về trình tự, thủ tục thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh.


Thủ tục tách doanh nghiệp

Công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần có thể tách bằng cách chuyển một phần tài sản, quyền và nghĩa vụ của công ty hiện có (sau đây gọi là công ty bị tách) để thành lập một hoặc một số công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần mới (sau đây gọi là công ty được tách) mà không chấm dứt tồn tại của công ty bị tách.

Khi nào được hoàn thuế thu nhập cá nhân?

Hoàn thuế là quyền của cá nhân người nộp thuế khi thuộc trường hợp được hoàn thuế và đủ điều kiện hoàn thuế. Để hiểu hơn về quyền được hoàn thuế của cá nhân Luật Gia Phát xin tư vấn như sau:


Chuyển đổi loại hình từ hộ kinh doanh sang doanh nghiệp

Hộ kinh doanh cá thể là một hình thức kinh doanh nhỏ lẻ, quy mô vốn thấp danh cho các cá nhân, hộ gia đinh. Tuy nhiên sau thời gian hoạt động, chủ hộ kinh doanh cần chuyển đổi hộ kinh doanh cá thể thành doanh nghiệp để đáp ứng nhu cầu phát triển.

Hướng dẫn thay đổi người đại diện theo pháp luật

Người đại diện pháp luật đóng vai trò không thể thiếu trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp, thông qua người đại diện, công ty xác định được tư cách hợp pháp của người thay mặt cho công ty thực hiện các giao dịch kinh tế - dân sự.Theo quy định pháp luật, doanh nghiệp có thể có một hay nhiều đại diện pháp luật cho công ty theo từng loại hình doanh nghiệp và phải đảm bảo luôn có ít nhất một người đại diện pháp luật cư trú tại Việt Nam. Luật Gia Phát xin tư vấn về thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật trong bài viết dưới đây: