Thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp là một hình thức tổ chức lại cơ cấu doanh nghiệp sao cho phù hợp với quy mô và định hướng phát triển của doanh nghiệp đó. Trong trường hợp doanh nghiệp không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của pháp luật thì buộc họ phải tiến hành chuyển đổi loại hình doanh nghiệp khác nếu không muốn bị buộc phải giải thể. Luật Gia Phát xin tư vấn về vấn đề này như sau:

Chuyển đổi từ Doanh nghiệp tư nhân sang Công ty TNHH

Điểm khác biệt căn bản của Công ty Trách nhiệm hữu hạn với doanh nghiệp tư nhân là tư cách pháp lý và chế độ chịu trách nhiệm trước các nghĩa vụ tài chính. Doanh nghiệp tư nhân không có tư cách pháp nhân, ngoài phần vốn đầu tư đã đăng ký thì chủ sở hữu phải chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với mọi hoạt động của doanh nghiệp, còn công ty trách nhiệm hữu hạn có tư cách pháp nhân và chủ sở hữu của công ty chịu trách nhiệm trong phần vốn điều lệ đã đăng ký, nên với những lợi thế như vậy, hiện nay rất nhiều doanh nghiệp tư nhân đã chuyển đổi mô hình để phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh. Qua đây Luật Gia Phát xin tư vấn cho quý khách về hồ sơ và thủ tục chuyển đổi:


Chuyển đổi Công ty TNHH hai thành viên trở lên sang Công ty TNHH một thành viên

Chuyển đổi Công ty TNHH hai thành viên thành Công ty TNHH một thành viên là hình thức tái cơ cấu lại doanh nghiệp thông qua hoạt động chuyển đổi loại hình hoạt động công ty từ Công ty TNHH hai thành viên thành Công ty TNHH một thành viên. Về hình thức chuyển đổi từ Công ty TNHH hai thành viên thành Công ty TNHH một thành viên,  Luật Gia Phát tư vấn quý khách có thể thực hiện theo các cách sau:

Chuyển đổi Công ty TNHH một thành viên sang Công ty TNHH hai thành viên trở lên

Trong quá trình hoạt động kinh doanh, các doanh nghiệp nhận thấy không còn phù hợp với mô hình kinh doanh hiện tại, để phù hợp với nhu cầu và mục đích kinh doanh thì doanh nghiệp muốn thay đổi loại hình kinh doanh, cụ thể là từ mô hình Công ty cổ phần sang Công ty TNHH, qua đây Luật Gia Phát xin tư vấn cho quý khách hồ sơ và thủ tục chuyển đổi:


Chuyển đổi Công ty TNHH thành Công ty cổ phần

Trong quá trình hoạt động kinh doanh, các doanh nghiệp nhận thấy không còn phù hợp với mô hình kinh doanh hiện tại, để phù hợp với nhu cầu và mục đích kinh doanh thì doanh nghiệp muốn thay đổi loại hình kinh doanh, cụ thể là từ mô hình Công ty TNHH sang Công ty cổ phần, qua đây Luật Gia Phát xin tư vấn cho quý khách hồ sơ và thủ tục chuyển đổi:

Mở doanh nghiệp trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh

Đăng ký hộ kinh doanh theo quy định của pháp luật đơn giản và nhanh chóng phù hợp với chủ thể mới kinh doanh với quy mô nhỏ không cần huy động vốn. Khi kinh doanh một thời gian thường sẽ có xu hướng muốn mở rộng quy mô đòi hỏi nguồn khách hàng lớn cũng như huy động vốn và nhu cầu tham gia góp vốn. Để giải quyết những nhược điểm trên thì hộ kinh doanh nên đăng ký thành lập doanh nghiệp. Về địa điểm, hồ sơ cụ thể như sau: