Hồ sơ đăng ký quyền tác giả

Mục lục bài viết

  1. 1. Tác phẩm viết là gì ?
  2. 2. Hồ sơ đăng ký quyền tác giả

Tác phẩm viết là một trong những đối tượng được pháp luật Việt Nam bảo hộ dưới hình thức bản quyền tác giả.Khi các tác giả sáng tác ra một tác phẩm như tác phẩm phê bình văn học, tác phẩm truyện tranh, tác phẩm thơ, tiểu thuyết… thì các tác phẩm này đều là những đối tượng được pháp luật Việt Nam bảo hộ dưới hình thức bản quyền tác giả. Tác giả muốn được cấp giấy chứng nhận đăng ký từ phía cơ quan nhà nước để bảo vệ trọn vẹn các giá trị của tác phẩm và các quyền cá nhân của tác giả thì phải thực hiện nộp hồ sơ lên Cục bản quyền tác giả. Sau đây Luật Gia Phát xin gửi đến mọt số thông tin cần thiết sau đây:

1. Tác phẩm viết là gì ?

Tác phẩm viết gồm tác phẩm văn học, khoa học, sách giáo khoa, giáo trình và tác phẩm khác được thể hiện dưới dạng chữ viết. Và các tác phẩm này ra đời bởi công sức sáng tạo của các nhà văn, nhà thơ, nhà phê bình văn học.

Đăng ký bản quyền tác phẩm viết có thể hiểu là việc các cá nhân, tổ chức là tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả gửi hồ sơ lên các cơ quan nhà nước có thẩm quyền (Cục bản quyền tác giả) để xin cấp giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả đối với sản phẩm trí tuệ mà mình sáng tạo ra.

2. Hồ sơ đăng ký quyền tác giả

  • Đơn đăng ký bản quyền tác phẩm viết;
  • Bản sao chứng minh thư nhân dân của tác giả và chủ sở hữu quyền tác giả là cá nhân;
  • Bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, quyết định thành lập tổ chức của tổ chức, doanh nghiệp là tác giả, chủ sở hữu;
  • 02 bản in trên Giấy A4 tác phẩm viết và phải được đánh số trang theo số thứ tự, có chữ ký của tác giả;
  • Giấy ủy quyền nếu như người nộp đơn là ủy quyền;
  • Cung cấp Tài liệu chứng minh quyền nộp đơn nếu người nộp đơn thụ hưởng quyền đó của người khác do được thừa kế, chuyển giao, kế thừa;
  • Tài liệu khác (tùy thuộc vào từng nội dung yêu cầu).

Trên đây là tư vấn của Luật Gia Phát về hồ sơ đăng ký quyền tác giả. Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn và đại diện Quý khách hàng thực hiện việc soạn thảo và làm việc với cơ quan nhà nước.

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH Gia Phát

Hotline (24/7): 0981.214.789

Email: ceo@luatgiaphat

Website: luatgiaphat.vn/ luatgiaphat.com

CÔNG TY LUẬT GIA PHÁT

Luật sư đầu tư nước ngoài:

098.1214.789

Luật sư Doanh Nghiệp:

0972.634.617

Luật sư sở hữu trí tuệ:

098.1214.789

Email: ceo@luatgiaphat.vn

Luật sư tư vấn giấy phép:

098.1214.789

Luật sư giải quyết tranh chấp:

098.1214.789

Luật sư tư vấn hợp đồng:

0972.634.617

Email: luatgiaphat@gmail.com

NHẬN XÉT VỀ BÀI VIẾT