Tư vấn Đăng ký bảo hộ quyền tác giả

 Quyền tác giả là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tác phẩm do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu. Đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan là việc tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan nộp đơn và hồ sơ kèm theo (sau đây gọi chung là đơn) cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền để ghi nhận các thông tin về tác giả, tác phẩm, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan.

Tại sao phải đăng ký bản quyền tác giả?

 Xã hội càng phát triển thì các sản phẩm trí tuệ càng đóng vai trò quan trọng và cần được bảo vệ.  Sự phát triển về bảo vệ tài sản trí tuệ không những bảo vệ quyền cơ bản của các cá nhân, tổ chức tạo ra tài sản trí tuệ đó mà còn thể hiện hướng phát triển văn minh của một quốc gia. Hiện nay  nước ta mặc dù pháp luật đã nhận thức được tầm quan trọng của việc bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ nói chung và quyền tác giả nói riêng nhưng nhìn chung lĩnh vực này vẫn chưa được chú trọng. Tình trạng vi phạm bản quyền, vi phạm quyền tác giả vẫn còn rất phổ biến và dường như những chủ thể vi phạm vẫn chưa ý thức được đó là hành vi vi phạm. Đặc biệt trong lĩnh vực in ấn, xuất bản phổ biến nhất là hiện tượng photocopy các ấn phẩm, tác phẩm, sách một cách tràn lan mà không xin phép cũng như không được sự đồng ý của tác giả để sử dụng vào mục đích kinh doanh. Vậy trước hết nên hiểu quyền tác giả là gì?


Đăng ký bảo hộ quyền tác phẩm âm nhạc

Vấn đề bảo hộ quyền đối với tác phẩm âm nhạc đang là một trong những vấn đề nóng hiện nay, khi mà có rất nhiều trường hợp sử dụng tác phẩm âm nhạc của người khác vào các mục đích trái pháp luật thậm chí ăn cắp sản phẩm nghệ thuật của người khác. Do vậy, đề ngăn chặn được tình trạng này cũng như bảo vệ sản phẩm trí tuệ của mình, các tác giả nên đăng ký bản quyền tác giả cho bài hát, đoạn nhạc… nhằm bảo đảm bằng pháp luật quyền và lợi ích của mình.

Đăng ký bản quyền kịch bản truyền hình

Ở nước ta hiện nay vấn đề bảo hộ quyền tác giả nói chung, quyền tác giả đối với tác phẩm kịch bản truyền hình nói riêng còn rất yếu kém. Đăng ký bản quyền tác giả hay còn gọi là bảo hộ bản quyền tác giả. Nghĩa là sẽ đảm bảo cho người sáng tạo ra tác phẩm chống lại các hành vi sử dụng trái phép tác phẩm: như ăn trộm, sao chép, lạm dụng tác phẩm đó. Vậy để đăng ký bản quyền kịch bản truyền hình chúng ta cần những hồ sơ giấy tờ gì?


Tư vấn thủ tục đăng ký bản quyền tác giả

Bạn đang có những thắc mắc và rắc rối về việc tác phẩm do mình sáng tạo ra sẽ được bảo hộ đăng ký bản quyền tác giả hay bảo hộ sở hữu công nghiệp? Bạn băn khoăn không biết đăng ký ở đâu.

Hành vi xâm phạm quyền tác giả

Quyền tác giả là một trong những quyền được pháp luật công nhận và bảo hộ đối với người sáng tạo hoặc sở hữu tác phẩm. Vì vậy, đối với những hành vi xâm phạm quyền tác giả, Luật Sở hữu trí tuệ và các văn bản pháp luật có liên quan quy định rất rõ ràng về hành vi cũng như chế tài xử phạt đối với hành vi vi phạm.