Đăng ký bảo hộ quyền tác phẩm âm nhạc

Vấn đề bảo hộ quyền đối với tác phẩm âm nhạc đang là một trong những vấn đề nóng hiện nay, khi mà có rất nhiều trường hợp sử dụng tác phẩm âm nhạc của người khác vào các mục đích trái pháp luật thậm chí ăn cắp sản phẩm nghệ thuật của người khác. Do vậy, đề ngăn chặn được tình trạng này cũng như bảo vệ sản phẩm trí tuệ của mình, các tác giả nên đăng ký bản quyền tác giả cho bài hát, đoạn nhạc… nhằm bảo đảm bằng pháp luật quyền và lợi ích của mình.

bảo hộ tác phẩm âm nhạc 

Bảo hộ quyền tác phẩm âm nhạc 

Tác phẩm âm nhạc là tác phẩm được thể hiện dưới dạng nhạc nốt trong bản nhạc hoặc các ký tự âm nhạc khác có hoặc không có lời, không phụ thuộc vào việc trình diễn hay không trình diễn   .

Thủ tục đăng ký bảo hộ quyền tác phẩm âm nhạc được tiến hành như sau:

Hồ sơ đăng ký bảo hộ quyền tác phẩm âm nhạc

a) Tờ khai đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan.

b) 02 bản sao tác phẩm âm nhạc hoặc 02 bản sao bản định hình đăng ký quyền liên quan.

(*) Nếu là bản nhạc thì phải có đĩa ghi bản nhạc và bản vẽ khuôn nhạc được thể hiện trên giấy A4; Nếu là lời bài hát thì cần cung cấp bản in lời bài hát thể hiện trên khuôn nhạc.

c) Giấy uỷ quyền, nếu người nộp hồ sơ là người được uỷ quyền;

d) Tài liệu chứng minh quyền nộp hồ sơ, nếu người nộp hồ sơ thụ hưởng quyền đó của người khác do được thừa kế, chuyển giao, kế thừa;

đ) Văn bản đồng ý của các đồng tác giả, nếu tác phẩm có đồng tác giả;

e) Văn bản đồng ý của các đồng chủ sở hữu, nếu quyền tác giả, quyền liên quan thuộc sở hữu chung.

Các tài liệu quy định tại các điểm c, d, đ và e phải được làm bằng tiếng Việt; trường hợp làm bằng tiếng nước ngoài thì phải được dịch ra tiếng Việt và có công chứng/chứng thực. Các tài liệu gửi kèm hồ sơ nếu là bản sao phải có công chứng, chứng thực.

 Cách thức nộp hồ sơ

Tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả đối với tác phẩm âm nhạc, chủ sở hữu quyền liên quan có thể trực tiếp hoặc uỷ quyền cho tổ chức, cá nhân khác nộp hồ sơ đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan.

Hồ sơ nộp tại trụ sở Cục Bản quyền tác giả hoặc Văn phòng đại diện của Cục Bản quyền tác giả tại TP. Hồ Chí Minh, TP. Đà Nẵng hoặc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch nơi tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan cư trú hoặc có trụ sở. Hồ sơ có thể gửi qua đường bưu điện.

Dịch vụ của Luật Gia Phát

-Tư vấn khách hành về thủ tục, hồ sơ đăng ký bảo hộ quyền tác phẩm âm nhạc

-Giúp đỡ khách hàng trong việc soạn thảo hồ sơ

-Đại diện khách hàng nộp hồ sơ và theo dõi hồ sơ tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền

-Gửi kết quả nhanh nhất cho khách hàng

-Hỗ trợ khách hàng sau dịch vụ
Mọi chi tiết xem thêm tại:
Hotline (24/7): 098.1214.789 (Tư vấn miễn phí)
Email: ceo@luatgiaphat.vn

CÔNG TY LUẬT GIA PHÁT

Luật sư đầu tư nước ngoài:

098.1214.789

Luật sư Doanh Nghiệp:

0972.634.617

Luật sư sở hữu trí tuệ:

0243.2323.695

Email: ceo@luatgiaphat.vn

Luật sư tư vấn giấy phép:

098.1214.789

Luật sư giải quyết tranh chấp:

0243.2323.695

Luật sư tư vấn hợp đồng:

0972.634.617

Email: luatgiaphat@gmail.com

NHẬN XÉT VỀ BÀI VIẾT