Đăng ký bảo hộ quyền tác phẩm âm nhạc

Vấn đề bảo hộ quyền đối với tác phẩm âm nhạc đang là một trong những vấn đề nóng hiện nay, khi mà có rất nhiều trường hợp sử dụng tác phẩm âm nhạc của người khác vào các mục đích trái pháp luật thậm chí ăn cắp sản phẩm nghệ thuật của người khác. Do vậy, đề ngăn chặn được tình trạng này cũng như bảo vệ sản phẩm trí tuệ của mình, các tác giả nên đăng ký bản quyền tác giả cho bài hát, đoạn nhạc… nhằm bảo đảm bằng pháp luật quyền và lợi ích của mình.

Đăng ký bản quyền kịch bản truyền hình

Ở nước ta hiện nay vấn đề bảo hộ quyền tác giả nói chung, quyền tác giả đối với tác phẩm kịch bản truyền hình nói riêng còn rất yếu kém. Đăng ký bản quyền tác giả hay còn gọi là bảo hộ bản quyền tác giả. Nghĩa là sẽ đảm bảo cho người sáng tạo ra tác phẩm chống lại các hành vi sử dụng trái phép tác phẩm: như ăn trộm, sao chép, lạm dụng tác phẩm đó. Vậy để đăng ký bản quyền kịch bản truyền hình chúng ta cần những hồ sơ giấy tờ gì?


Tư vấn thủ tục đăng ký bản quyền tác giả

Bạn đang có những thắc mắc và rắc rối về việc tác phẩm do mình sáng tạo ra sẽ được bảo hộ đăng ký bản quyền tác giả hay bảo hộ sở hữu công nghiệp? Bạn băn khoăn không biết đăng ký ở đâu.

Hành vi xâm phạm quyền tác giả

Quyền tác giả là một trong những quyền được pháp luật công nhận và bảo hộ đối với người sáng tạo hoặc sở hữu tác phẩm. Vì vậy, đối với những hành vi xâm phạm quyền tác giả, Luật Sở hữu trí tuệ và các văn bản pháp luật có liên quan quy định rất rõ ràng về hành vi cũng như chế tài xử phạt đối với hành vi vi phạm.


Thủ tục đăng ký bản quyền tác giả Website

Ngày nay, việc trao đổi, giao dịch thông tin, hàng hóa không chỉ được thực hiện bằng phương thức truyền thống trực tiếp mà còn được thực hiện thông qua các Website. Phương thức này giúp tiết kiệm thời gian, công sức và chi phí của các bên và đã được sử dụng phổ biến. Với vai trò quan trọng này, việc đăng ký bản quyền tác giả đối với Website là thực sự cần thiết.

Đăng ký bảo hộ tác phẩm âm nhạc

Tác phẩm âm nhạc theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 14 của Luật Sở hữu trí tuệ là tác phẩm được thể hiện dưới dạng nhạc nốt trong bản nhạc hoặc các ký tự âm nhạc khác có hoặc không có lời, không phụ thuộc vào việc trình diễn hay không trình diễn. Pháp luật về sở hữu trí tuệ Việt Nam khẳng định: Nhà nước bảo hộ quyền tác giả đối với các tác phẩm âm nhạc. Quyền tác giả được phát sinh ngay từ khi tác phẩm được định hình dưới một hình thức vật chất nhất định. Tuy nhiên, trong bối cảnh âm nhạc hiện nay, xã hội xuất hiện ngày càng nhiều tình trạng đạo nhạc, vi phạm nghiêm trọng quyền tác giả. Vì vậy, vấn đề đăng ký bảo hộ tác phẩm âm nhạc càng được coi trọng.