Làm thế nào để hoạt động giáo dục kỹ năng sống và giáo dục ngoài giờ chính khóa ?

Mục lục bài viết

 1. 1. Điều kiện hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa:
 2. 2. Hồ sơ và thủ tục để Xin Giấy phép xác nhận đăng ký hoạt động đào tạo kỹ năng mềm

Với sự phát triển của thời đại, việc học sinh, sinh viên cần có những kĩ năng mềm, những kĩ năng mà trường học không hề giảng dạy để phát triển và phục vụ cho cuộc sống hiện đại là vô cùng cần thiết. Từ đó việc đào tạo kĩ năng sống hay kỹ năng mềm ngày càng phát triển và ngày một nhiều các trung tâm đào tạo kỹ năng được hình thành.

Tuy nhiên, lĩnh vực giáo dục và đào tạo là một trong những lĩnh vực kinh doanh có điều kiện. Vì vậy để hoạt động trong lĩnh vực này cần phải được sự cấp phép của cơ quan có thẩm quyền thông qua giấy phép hoạt động giáo dục kĩ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa. Để được cấp giấy phép trong hoạt động trên, sau đây Luật Gia Phát xin gửi đến các thông tin cần thiết sau đây:

1. Điều kiện hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa:

Về Cơ sở vật chất:

 • Có phòng học, phòng chức năng có đủ ánh sáng, đảm bảo các yêu cầu về vệ sinh trường học theo quy định.
 • Thiết bị dạy học phải bảo đảm an toàn, phù hợp với nội dung dạy học, hoạt động và tâm lý lứa tuổi người học.

Về Giáo viên, báo cáo viên, huấn luyện viên

 • Có đủ điều kiện về sức khoẻ.
 • Có phẩm chất đạo đức tốt; không trong thời gian bị kỷ luật từ cảnh cáo trở lên, không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
 • Có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm; am hiểu các lĩnh vực kỹ năng sống hoặc hoạt động giáo dục có liên quan.

Về Giáo trình, tài liệu:

 • Có đủ giáo trình, tài liệu do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành hoặc phê duyệt. Nếu giáo trình, tài liệu tự lựa chọn hoặc tự xây dựng thì phải được cơ quan có thẩm quyền cấp phép hoạt động hoặc cơ quan xác nhận đăng ký hoạt động chấp thuận; đảm bảo yêu cầu, có nội dung phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam, không trái với các quy định của pháp luật.

2. Hồ sơ và thủ tục để Xin Giấy phép xác nhận đăng ký hoạt động đào tạo kỹ năng mềm

 Thành phần hồ sơ:

 • Tờ trình đề nghị cấp phép hoạt động giáo dục kỹ năng sống, hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa. Nội dung tờ trình nêu rõ: mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình và nội dung đào tạo, bồi dưỡng; đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị, địa điểm, tổ chức bộ máy, tài chính và các nguồn lực khác; cam kết đảm bảo an ninh, trật tự, vệ sinh môi trường, thực hiện nghiêm túc quy định của các cấp quản lý nơi tổ chức hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa;
 • Giấy phép đăng ký kinh doanh;
 • Danh sách, lý lịch trích ngang kèm theo các minh chứng hợp lệ về ban lãnh đạo, các giáo viên, huấn luyện viên, báo cáo viên (ghi rõ họ tên, trình độ học vấn, chức vụ, nghề nghiệp, năng lực sư phạm và am hiểu các lĩnh vực kỹ năng sống hoặc hoạt động giáo dục có liên quan) tham gia tổ chức và thực hiện các hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa;
 • Kế hoạch hoạt động, giáo trình, tài liệu giảng dạy, huấn luyện.

Thẩm quyền cấp phép hoạt động:

 • Giám đốc sở giáo dục và đào tạo cấp phép hoạt động đối với các doanh nghiệp được thành lập theo quy định của Luật Doanh nghiệp có đăng ký hoạt động trong lĩnh vực giáo dục; các trung tâm thuộc các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp (sau đây gọi chung là các đơn vị) có liên quan đến hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa tại các cơ sở giáo dục.;
 • Hiệu trưởng trường đại học, cao đẳng cấp phép cho các đơn vị thuộc trường hoạt động trong khuôn viên của trường.

Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền cấp phép tiến hành thẩm định hồ sơ, kiểm tra các điều kiện hoạt động để quyết định cấp phép hoặc không cấp phép. Trường hợp không đồng ý cấp phép, phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do

Trên đây là tư vấn của Luật Gia Phát về hồ sơ và thủ tục mua bán doanh nghiệp tư nhân. Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn và đại diện Quý khách hàng thực hiện việc soạn thảo và làm việc với cơ quan nhà nước.

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH Gia Phát

Địa chỉ: P603 - B3A KDT Nam Trung Yên, Mạc Thái Tổ, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Hotline (24/7): 0981.214.789

Email: ceo@luatgiaphat

 

CÔNG TY LUẬT GIA PHÁT

Luật sư đầu tư nước ngoài:

098.1214.789

Luật sư Doanh Nghiệp:

0972.634.617

Luật sư sở hữu trí tuệ:

098.1214.789

Email: ceo@luatgiaphat.vn

Luật sư tư vấn giấy phép:

098.1214.789

Luật sư giải quyết tranh chấp:

098.1214.789

Luật sư tư vấn hợp đồng:

0972.634.617

Email: luatgiaphat@gmail.com

NHẬN XÉT VỀ BÀI VIẾT