Điều kiện để thành lập Trung tâm kỹ năng sống 2022

Mục lục bài viết

 1. Hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa
 2. Điều kiện hoạt động giáo dục kỹ năng sống về giáo trình, tài liệu
 3. Điều kiện về hồ sơ đề nghị cấp phép hoạt động giáo dục kỹ năng sống
 4. Trình tự, thủ tục cấp phép hoạt động

Hiện nay, việc đào tạo phát triển kỹ năng sống đang ngày càng được chú trọng chính vì thế nhiều Trung tâm kỹ năng sống được thành lập. Tuy nhiên để thành lập được các trung tâm kỹ năng sống thì lại không hề đơn giản. Vậy thủ tục, điều kiện, thành phần hồ sơ để xin giấy phép thành lập Trung tâm kỹ năng sống như thế nào. Luật Gia Phát xin cung cấp tới quý khách hàng các điều kiện, yêu cầu cần thiết để thành lập Trung tâm kỹ năng sống

Hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa

 • Hoạt động giáo dục kỹ năng sống trong quy định này được hiểu là hoạt động giáo dục giúp cho người học hình thành và phát triển những thói quen, hành vi, thái độ tích cực, lành mạnh trong việc ứng xử các tình huống của cuộc sống cá nhân và tham gia đời sống xã hội, qua đó hoàn thiện nhân cách và định hướng phát triển bản thân tốt hơn dựa trên nền tảng các giá trị sống.
 • Hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa trong quy định này được hiểu là hoạt động giáo dục đáp ứng nhu cầu người học không thuộc chương trình, kế hoạch giáo dục do các cơ quan có thẩm quyền đã phê duyệt.
 • Điều kiện hoạt động giáo dục kỹ năng sống về cơ sở vật chất 
 • Có phòng học, phòng chức năng có đủ ánh sáng, đảm bảo các yêu cầu về vệ sinh trường học theo quy định.
 • Thiết bị dạy học phải bảo đảm an toàn, phù hợp với nội dung dạy học, hoạt động và tâm lý lứa tuổi người học.
 • Điều kiện hoạt động giáo dục kỹ năng sống về giáo viên, báo cáo viên, huấn luyện viên
 • Có đủ điều kiện về sức khoẻ.
 • Có phẩm chất đạo đức tốt; không trong thời gian bị kỷ luật từ cảnh cáo trở lên, không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
 • Có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm; am hiểu các lĩnh vực kỹ năng sống hoặc hoạt động giáo dục có liên quan.

Điều kiện hoạt động giáo dục kỹ năng sống về giáo trình, tài liệu

Có đủ giáo trình, tài liệu do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành hoặc phê duyệt. Nếu giáo trình, tài liệu tự lựa chọn hoặc tự xây dựng thì phải được cơ quan có thẩm quyền cấp phép hoạt động hoặc cơ quan xác nhận đăng ký hoạt động chấp thuận; đảm bảo yêu cầu, có nội dung phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam, không trái với các quy định của pháp luật.

Điều kiện về hồ sơ đề nghị cấp phép hoạt động giáo dục kỹ năng sống

Bao gồm: 

 • Tờ trình đề nghị cấp phép hoạt động giáo dục kỹ năng sống, hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa. Nội dung tờ trình nêu rõ: mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình và nội dung đào tạo, bồi dưỡng; đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị, địa điểm, tổ chức bộ máy, tài chính và các nguồn lực khác; cam kết đảm bảo an ninh, trật tự, vệ sinh môi trường, thực hiện nghiêm túc quy định của các cấp quản lý nơi tổ chức hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa;
 • Giấy phép đăng ký kinh doanh;
 • Danh sách, lý lịch trích ngang kèm theo các minh chứng hợp lệ về ban lãnh đạo, các giáo viên, huấn luyện viên, báo cáo viên (ghi rõ họ tên, trình độ học vấn, chức vụ, nghề nghiệp, năng lực sư phạm và am hiểu các lĩnh vực kỹ năng sống hoặc hoạt động giáo dục có liên quan) tham gia tổ chức và thực hiện các hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa;
 • Kế hoạch hoạt động, giáo trình, tài liệu giảng dạy, huấn luyện.

Trình tự, thủ tục cấp phép hoạt động

Đơn vị lập hồ sơ xin cấp phép gửi cho cơ quan có thẩm quyền cấp phép;
Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền cấp phép tiến hành thẩm định hồ sơ, kiểm tra các điều kiện hoạt động để quyết định cấp phép hoặc không cấp phép. Trường hợp không đồng ý cấp phép, phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
Các cá nhân, tổ chức cần tư vấn để thực hiện thủ tục thành lập Trung tâm giáo dục kỹ năng sống, xin vui lòng liên hệ Công ty luật Gia Phát để được tư vấn và hỗ trợ các dịch vụ pháp lý một cách nhanh chóng, an toàn và hợp pháp.
Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:
Hotline: 098.1214.789
Email: ceo@luatgiaphat.vn
Website: luatgiaphat.com / luatgiaphat.vn 

CÔNG TY LUẬT GIA PHÁT

Luật sư đầu tư nước ngoài:

098.1214.789

Luật sư Doanh Nghiệp:

0972.634.617

Luật sư sở hữu trí tuệ:

098.1214.789

Email: ceo@luatgiaphat.vn

Luật sư tư vấn giấy phép:

098.1214.789

Luật sư giải quyết tranh chấp:

098.1214.789

Luật sư tư vấn hợp đồng:

0972.634.617

Email: luatgiaphat@gmail.com

NHẬN XÉT VỀ BÀI VIẾT