Thủ tục thông báo tăng, giảm vốn góp của quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo (cấp tỉnh)

Mục lục bài viết

  1. 1. Cơ sở pháp lý
  2. 2. Quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo là gì?
  3. 3. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục thông báo tăng, giảm vốn góp của quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo (cấp tỉnh)
  4. 4. Trình tự và thời hạn giải quyết
  5. 5. Thành phần hồ sơ

Quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo là một loại quỹ được hình thành từ sự đóng góp tài chính của các nhà đầu tư tư nhân, nhằm mục đích đầu tư vào các doanh nghiệp nhỏ và vừa có khả năng khởi nghiệp sáng tạo. Điểm đặc biệt của quỹ này là quy mô tối đa của những người đóng góp vốn, không vượt quá 30 nhà đầu tư. Quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo đóng vai trò quan trọng như một cầu nối giữa doanh nghiệp khởi nghiệp và những nhà đầu tư có kinh nghiệm.

Nhờ có sự hỗ trợ từ quỹ này, các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong lĩnh vực khởi nghiệp sáng tạo có cơ hội tiếp cận nguồn vốn đầu tư và kiến thức của những nhà đầu tư có kinh nghiệm. Điều này giúp tạo điều kiện thuận lợi hơn cho sự phát triển và mở rộng của các doanh nghiệp mới, đồng thời thúc đẩy sự đổi mới và sáng tạo trong nền kinh tế. Khi tiếp cận hoặc giảm vốn của quỹ đầu tư doanh nghiệp nhỏ và vừa cần lưu ý thực hiện thủ tục thông báo tăng, giảm vốn góp của quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo.

Cùng Luật Gia Phát tìm hiểu thông tin về Thủ tục thông báo tăng, giảm vốn góp của quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo (cấp tỉnh) trong nội dung bài viết dưới đây:

1. Cơ sở pháp lý

- Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017

- Nghị định 38/2018/NĐ-CP quy định chi tiết về đầu tư cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo

2. Quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo là gì?

- Quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo là quỹ được hình thành từ vốn góp của các nhà đầu tư tư nhân để thực hiện đầu tư khởi nghiệp sáng tạo.

- Công ty thực hiện quản lý quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo là công ty được thành lập theo pháp luật về doanh nghiệp, có ngành, nghề quản lý quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo.

3. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục thông báo tăng, giảm vốn góp của quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo (cấp tỉnh)

- Điều lệ quỹ có quy định việc tăng, giảm vốn góp của quỹ;

- Việc tăng, giảm vốn góp của quỹ đã được Đại hội nhà đầu tư quỹ thông qua.

4. Trình tự và thời hạn giải quyết

- Trong thời hạn 07 ngày sau khi hoàn tất việc tăng, giảm vốn góp của quỹ, công ty thực hiện quản lý quỹ phải thông báo cho cơ quan đăng ký kinh doanh nơi công ty đặt trụ sở chính về việc tăng, giảm vốn góp của quỹ.

- Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét tính hợp lệ của thông báo và các tài liệu kèm theo trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo.

Trường hợp thông báo và các tài liệu kèm theo là hợp lệ, cơ quan đăng ký kinh doanh có văn bản gửi công ty thực hiện quản lý quỹ về việc tăng, giảm vốn góp của quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo hợp lệ. Trường hợp thông báo và tài liệu kèm theo không hợp lệ thì cơ quan đăng ký kinh doanh gửi văn bản cho công ty thực hiện quản lý quỹ biết và phải nêu rõ lý do, các yêu cầu sửa đổi, bổ sung (nếu có).

5. Thành phần hồ sơ

- Thông báo việc tăng, giảm vốn quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo;

- Biên bản họp và nghị quyết của Đại hội nhà đầu tư về việc tăng, giảm vốn và các tài liệu liên quan;

- Điều lệ quỹ sửa đổi;

- Biên bản thỏa thuận góp vốn và danh sách các nhà đầu tư góp vốn, số vốn góp, tỷ lệ sở hữu vốn góp trước và sau khi tăng, giảm vốn góp của quỹ;

- Giấy chứng nhận của công ty thực hiện quản lý quỹ về Phần vốn đã góp thêm, danh Mục tài sản góp vào quỹ. Trường hợp giảm vốn: Giấy xác nhận của công ty thực hiện quản lý quỹ về việc phân bổ tài sản.

Trên đây là nội dung về Thủ tục thông báo tăng, giảm vốn góp của quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo (cấp tỉnh). Công ty Luật Gia Phát luôn giải đáp kịp thời những khúc mắc và mang tới cho khách hàng những dịch vụ tốt nhất.

Để được tư vấn mọi vấn đề pháp lý liên quan, vui lòng liên hệ:

Hotline: 098.1214.789

Email: ceo@luatgiaphat.vn

Website: luatgiaphat.com/luatgiaphat.vn

 

CÔNG TY LUẬT GIA PHÁT

Luật sư đầu tư nước ngoài:

098.1214.789

Luật sư Doanh Nghiệp:

0972.634.617

Luật sư sở hữu trí tuệ:

098.1214.789

Email: ceo@luatgiaphat.vn

Luật sư tư vấn giấy phép:

098.1214.789

Luật sư giải quyết tranh chấp:

098.1214.789

Luật sư tư vấn hợp đồng:

0972.634.617

Email: luatgiaphat@gmail.com

NHẬN XÉT VỀ BÀI VIẾT