Quy trình mở trung tâm tin học

Mục lục bài viết

  1. Để thành lập Trung tâm tin học cần đáp ứng các điều kiện như:
  2. 1. Thẩm quyền thành lập
  3. 2.  Hồ sơ gồm:
  4. 3. Trình tự thực hiện:

Hiện nay, việc thành thạo các kỹ năng tin học là một trong những yếu tố cần và đủ cũng như là một lợi thế rất lớn đối với mỗi cá nhân để ứng dụng trong cuộc sống. Để đáp ứng nhu cầu đó của xã hội mà các trung tâm tin học đang nhận được sự quan tâm đặc biệt lớn mà một trong số đó là Thủ tục thành lập trung tâm đào tạo tin học.

Để thành lập Trung tâm tin học cần đáp ứng các điều kiện như:

1. Về tên trung tâm: 

Tên trung tâm cần đảm bảo yếu tố bao gồm: Tên trung tâm + Tên riêng

2. Về cơ sở vật chất:

- Có đủ phòng học, phòng chức năng, phòng làm việc cho bộ máy hành chính theo cơ cấu tổ chức của trung tâm.

- Phòng học đủ ánh sáng, diện tích tối thiểu 1,5 m2/học viên/ca học.

- Có khu vực cho cán bộ, giáo viên nghỉ giải lao giữa giờ.

 -Số phòng học tối thiểu : 2 phòng lý thuyết, 01 hoặc 02 phòng máy, có từ 40 máy trở lên, và khu vực hành chính.

- Có trang bị hệ thống phòng cháy chữa cháy theo quy định.

3. Về giám đốc trung tâm:

Theo quy định Điều 6 Thông tư 21/2018/TT-BGDĐT, giám đốc trung tâm là người đáp ứng các tiêu chuẩn sau:

- Có nhân thân tốt;

- Có năng lực quản lý;

- Tốt nghiệp đại học tin học hoặc tốt nghiệp đại học và có chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản theo Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc tương đương theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Thông tin và Truyền thông

- Có kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo;

- Đối với trung tâm tin học tư thục, tuổi đời của giám đốc bổ nhiệm lần đầu dưới 65 tuổi.

4. Về giáo viên:

- Trình độ chuyên môn: Có bằng cao đẳng sư phạm trở lên hoặc bằng cao đẳng, đại học phù hợp với chương trình giảng dạy và nghiệp vụ chuyên môn.

- Số lượng: Đảm bảo tỉ lệ trung bình 25 học viên/ giáo viên/ ca học.

5. Về chương trình giảng dạy:

Sử dụng giáo trình, tài liệu theo quy định của Bộ giáo dục đào tạo hoặc các tài liệu khác không trái quy định của pháp luật.

Căn cứ theo khoản 20 Điều 1 Nghị định 135/2018/NĐ-CP, Tổ chức, cá nhân muốn thành lập trung tâm tin học phải tuân theo các quy định như sau:

1. Thẩm quyền thành lập

Trung tâm tin học thuộc thẩm quyền thành lập của:

- Giám đốc đại học, học viện, hiệu trưởng trường đại học, trường cao đẳng sư phạm quyết định thành lập trung tâm tin học trong khuôn viên nhà trường;

- Người đứng đầu tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tổ chức kinh tế được pháp luật cho phép thành lập các trung tâm đào tạo trực thuộc có thẩm quyền quyết định đối với các trung tâm tin học trực thuộc;

- Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định thành lập các trung tâm tin học trực thuộc; cho phép thành lập các trung tâm tin học thuộc đại học, học viện, trường đại học, trường cao đẳng sư phạm nằm ngoài khuôn viên của trường và các trung tâm tin học trực thuộc tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tổ chức kinh tế

2.  Hồ sơ gồm:

- Tờ trình đề nghị thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học;

- Đề án thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học gồm các nội dung: Tên trung tâm, địa điểm đặt trung tâm, sự cần thiết và cơ sở pháp lý của việc thành lập trung tâm; mục tiêu, nhiệm vụ của trung tâm; chương trình giảng dạy, quy mô đào tạo; cơ sở vật chất của trung tâm; cơ cấu tổ chức của trung tâm, sơ yếu lý lịch của người dự kiến làm Giám đốc trung tâm;

- Dự thảo nội quy tổ chức hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học.

3. Trình tự thực hiện:

- Tổ chức, cá nhân  có thể gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện 01 bộ hồ sơ theo quy định đến người có thẩm quyền thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học;

- Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học có trách nhiệm thẩm định, kiểm tra theo quy định;

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc, người có thẩm quyền quyết định thành lập, cho phép thành lập nếu đủ điều kiện; nếu chưa quyết định thành lập thì phải có văn bản thông báo cho tổ chức, cá nhân nêu rõ lý do.

Mọi chi tiết xin liên hệ

LUẬT GIA PHÁT

Hotline: 098. 1214.789

Email: ceo@luatgiaphat.vn              Website: luatgiaphat.vn

Hỗ trợ trực tuyến 24/7

 

CÔNG TY LUẬT GIA PHÁT

Luật sư đầu tư nước ngoài:

098.1214.789

Luật sư Doanh Nghiệp:

0972.634.617

Luật sư sở hữu trí tuệ:

098.1214.789

Email: ceo@luatgiaphat.vn

Luật sư tư vấn giấy phép:

098.1214.789

Luật sư giải quyết tranh chấp:

098.1214.789

Luật sư tư vấn hợp đồng:

0972.634.617

Email: luatgiaphat@gmail.com

NHẬN XÉT VỀ BÀI VIẾT