Thủ tục đăng ký bản quyền sách mới nhất

Mục lục bài viết

  1. 1. Về hồ sơ đăng ký quyền tác giả
  2. 2. Trình tự thực hiện thủ tục đăng ký bản quyền sách


Sách là một trong những nguồn cung cấp tri thức cô đọng và phong phú nhất. Với vai trò quan trọng như vậy, sách đã trở thành một trong những đối tượng của quyền tác giả ngay từ khi Luật Sở hữu trí tuệ ra đời. Hay nói cách khác, tác giả hay chủ sở hữu quyền tác giả có quyền đăng ký bảo hộ đối với tác phẩm sách do mình sáng tác hoặc sở hữu. Sau đây, Luật Gia Phát sẽ cung cấp quy định pháp luật mới nhất về thủ tục đăng kí bản quyền tác giả​ sách về hồ sơ cũng như trình tự, thời hạn đăng ký tác phẩm.
Theo quy định pháp luật hiện hành, thủ tục đăng ký bản quyền sách được quy định như sau:


1. Về hồ sơ đăng ký quyền tác giả


Hồ sơ đăng ký quyền tác giả đối với tác phẩm sách bao gồm:

+ Tờ khai đăng ký quyền tác giả;

Tờ khai bắt buộc phải làm bằng tiếng Việt và ghi đầy đủ các thông tin theo hứng dẫn.

+ 02 bản sao tác phẩm sách đăng ký bảo hộ;

Đối với tác phẩm có kích thước quá lớn, cồng kềnh bản sao tác phẩm sách đăng ký bản quyền tác giả có thể  được thay thế bằng ảnh chụp không gian ba chiều.

Thủ tục đăng ký bản quyền sách mới nhất

+ Giấy uỷ quyền, trong trường hợp người nộp hồ sơ không phải là tác giả hoặc chủ sở hữu quyền tác giả;

+ Tài liệu chứng minh quyền nộp hồ sơ, áp dụng trong trường hợp người nộp hồ sơ thụ hưởng quyền đó từ người khác;

+ Văn bản đồng ý của các đồng tác giả hoặc đồng sở hữu, áp dụng trong trường hợp tác phẩm có đồng tác giả hoặc đồng sở hữu.

Ngoài bản sao tác phẩm sách đăng ký bản quyền tác giả và tờ khai đăng ký, các giấy tờ, tài liệu còn lại bắt buộc phải được viết bằng tiếng Việt, trường hợp được làm bằng tiếng nước ngoài thì phải dịch sang tiếng Việt và có công chứng hoặc chứng thực hợp lệ theo quy định pháp luật Việt Nam.

Trình tự thực hiện đăng ký bản quyền sách

2. Trình tự thực hiện thủ tục đăng ký bản quyền sách


Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, cá nhân, tổ chức đăng ký bản quyền tác giả phải trực tiếp hoặc ủy quyền cho cá nhân, tổ chức khác nộp hồ sơ tại cơ quan quản lý nhà nước về quyền tác giả. Trong thời gian tiếp nhận hồ sơ, cơ quan này có nhiệm vụ xem xét, thẩm định hồ sơ và trả lời người nộp hồ sơ.

3. Thời hạn cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả đối với tác phẩm sách


Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, cơ quan quản lý nhà nước về quyền tác giả có trách nhiệm cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, trường hợp từ chối thì cơ quan này phải thông báo bằng văn bản cho người nộp hồ sơ.
Mọi chi tiết xem thêm tại:
Hotline (24/7): 098.1214.789 (Tư vấn miễn phí)
Email: ceo@luatgiaphat.vn

CÔNG TY LUẬT GIA PHÁT

Luật sư đầu tư nước ngoài:

098.1214.789

Luật sư Doanh Nghiệp:

0972.634.617

Luật sư sở hữu trí tuệ:

0243.2323.695

Email: ceo@luatgiaphat.vn

Luật sư tư vấn giấy phép:

098.1214.789

Luật sư giải quyết tranh chấp:

0243.2323.695

Luật sư tư vấn hợp đồng:

0972.634.617

Email: luatgiaphat@gmail.com

NHẬN XÉT VỀ BÀI VIẾT