Công ty trách nhiệm hữu hạn được phát hành cổ phần không

Luật Doanh nghiệp năm 2014 quy định công ty TNHH không được quyền phát hành cổ phần, chỉ có công ty cổ phần mới được phát hành cổ phần. Khi công ty TNHH muốn huy động vốn, được phép thực hiện dưới các hình thức như: Huy động thêm thành viên, các thành viên tự tăng vốn của mình, phát hành trái phiếu, huy động vốn (vay) từ các tổ chức tín dụng, cá nhân khác theo quy định của pháp luật tín dụng...

Phương thức tăng vốn đối với công ty TNHH 1 thành viên:

Phương thức tăng vốn đối với công ty TNHH 1 thành viên:


Phá sản doanh nghiệp

Trong tình hình thị trường kinh doanh đầy biến động nhiều doanh nghiệp kinh doanh không đạt hiệu quả dẫn đến thua lỗ, lâm vào tình trạng khó khăn dẫn đến phá sản. Để hỗ hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện thủ tục phá sản, Công ty Luật Gia Phát xin tư vấn về thủ tục phá sản doanh nghiệp.

Hướng dẫn thủ tục đổi tên công ty

Tên công ty là một phần không thể thiếu trong việc thành lập công ty và vận hành công ty, tên công ty sẽ là yếu tố đầu tiên mà khách hàng biết đến và là yếu tố để xác định tư cách pháp lý của công ty. Sau khi thành lập, nhiều công ty có mong muốn đổi tên công ty nhưng còn băn khoăn về thủ tục đổi tên công ty. Vì vậy, Công ty Luật Gia phất xin được tư vấn về thủ tục đổi tên công ty như sau:


Đăng ký đổi tên công ty cổ phần

Công ty cổ phần là loại hình thành lập công ty được nhiều nhà đầu tư và doanh nghiệp lựa chọn khi thành lập công ty vì những đặc điểm vốn.

Thủ tục thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh

Hiện nay, trong nền kinh tế thị trường sôi động, để tối đa hóa lợi nhuận và hiệu quả của hoạt động kinh doanh, việc mở rộng hay thu hẹp ngành nghề kinh doanh là một nhu cầu tất yếu.  Vậy, để thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh, doanh nghiệp cần chuẩn bị những giấy tờ gì? Thủ tục thực hiện như thế nào?