Công ty trách nhiệm hữu hạn được phát hành cổ phần không

Mục lục bài viết

  1. 1. Đặc điểm của công ty trách nhiệm hữu hạn
  2. 2. Cơ chế huy động vốn của công ty trách nhiệm hữu hạn
  3. 3. Loại hình doanh nghiệp nào được phát hành cổ phần

Luật Doanh nghiệp năm 2014 quy định công ty TNHH không được quyền phát hành cổ phần, chỉ có công ty cổ phần mới được phát hành cổ phần. Khi công ty TNHH muốn huy động vốn, được phép thực hiện dưới các hình thức như: Huy động thêm thành viên, các thành viên tự tăng vốn của mình, phát hành trái phiếu, huy động vốn (vay) từ các tổ chức tín dụng, cá nhân khác theo quy định của pháp luật tín dụng...

1. Đặc điểm của công ty trách nhiệm hữu hạn

Công ty TNHH là một loại hình “doanh nghiệp”, có những đặc trưng nhất định được pháp luật doanh nghiệp ghi nhận cụ thể.

Công ty TNHH chỉ bao gồm hai loại hình công ty TNHH một thành viên và công ty TNHH hai thành viên trở lên. Theo đó, đối với công ty TNHH MTV thì thành viên duy nhất cũng là chủ sở hữu của công ty có thể là cá nhân, tổ chức. Đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên thì số lượng thành viên cá nhân, tổ chức không được vượt quá số lượng 50.

Công ty TNHH có tư cách pháp nhân. Theo đó, công ty TNHH đáp ứng đầy đủ 04 điều kiện luật định, đó là được cơ quan nhà nước cấp phép thành lập; có cơ cấu tổ chức chặt chẽ và có tài sản độc lập với cá nhân, tổ chức khác; tự chịu trách nhiệm bằng tài sản đó; nhân danh mình tham gia các quan hệ pháp luật một cách độc lập.

Công ty TNHH chịu trách nhiệm hữu hạn về các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ. Đây là một đặc trưng cơ bản của loại hình công ty này được thể hiện ngay trong tên gọi của nó về tính chất hữu hạn. Trong quá trình hoạt động kinh doanh, nếu phát sinh các khoản nợ dù vượt quá phạm vi vốn điều lệ thì công ty chỉ có nghĩa vụ thanh toán nợ bằng số vốn điều lệ, không đưa tài sản riêng vào.

Tuy nhiên, công ty không được phát hành cổ phiếu ra công chúng để huy động vốn. Bởi lẽ, đối với loại hình doanh nghiệp này thì việc phát hành cổ phiếu vô tình phá vỡ cấu trúc số lượng thành viên của công ty, do đó công ty chỉ tăng vốn điều lệ dựa trên vốn góp của thành viên.

2. Cơ chế huy động vốn của công ty trách nhiệm hữu hạn

Hiện nay, theo quy định Luật Doanh nghiệp 2014 đã quy định minh thị rằng công ty trách nhiệm hữu hạn không có quyền phát hành cổ phần. Do đó, công ty TNHH có thể huy động vốn bằng hình thức sau:

Thứ nhất, tăng vốn góp của thành viên. Theo đó, chủ sở hữu của công ty TNHH đầu tư thêm góp vốn điều lệ của công ty. Đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên, vốn góp thêm được phân chia cho các thành viên theo tỷ lệ tương ứng với phần vốn góp của họ trong vốn điều lệ công ty tại thời điểm công ty tiến hành huy động vốn.

Thứ hai, tiếp nhận vốn góp của thành viên mới. Đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên, có quyền tiếp nhận thêm thành viên mới tuy nhiên tổng số lượng thành viên không được vượt quá 50. Đối với công ty TNHH MTV sau khi tiếp nhận thành viên mới phải chuyển loại hình doanh nghiệp sang công ty TNHH hai viên hoặc công ty cổ phần.

3. Loại hình doanh nghiệp nào được phát hành cổ phần

Mặc dù công ty TNHH có tư cách pháp nhân, chịu trách nhiệm độc lập về tài sản đối với chủ sở hữu. Tuy nhiên như đã nhắc ở trên, Luật doanh nghiệp hiện hành quy định minh thị rằng công ty TNHH không được phát hành cổ phần. Do đó, hiện nay loại hình doanh nghiệp muốn được phát hành cổ phần phải được thành lập dưới hình thức công ty cổ phần.

Theo đó, cổ phần là phần vốn nhỏ nhất của vốn điều lệ, vốn điều lệ của công ty cổ phần được chia thành nhiều phần bằng nhau được gọi là cổ phần. Theo quy định hiện nay, cổ phần gồm hai loại chính bao gồm cổ phần phổ thông và cổ phần ưu đãi.

Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014 thì công ty cổ phần được quyền phát hành cổ phần để huy động vốn, đáp ứng nhu cầu tăng trưởng của công ty, gia tăng sức cạnh tranh trên thị trường. Quy định này cũng phù hợp với thực tiễn kinh doanh, bởi các công ty cổ phần thường là doanh nghiệp mô lớn và rất lớn, số lượng chủ sở hữu công ty rất nhiều.

Để được tư vấn miễn phí và kịp thời vui lòng liên hệ

Hotline: 098.1214.789

Hoặc luatgiaphat.com/luatgiaphat.vn

Luật Gia Phát – Sự lựa chọn tuyệt với cho doanh nghiệp !

CÔNG TY LUẬT GIA PHÁT

Luật sư đầu tư nước ngoài:

098.1214.789

Luật sư Doanh Nghiệp:

0972.634.617

Luật sư sở hữu trí tuệ:

098.1214.789

Email: ceo@luatgiaphat.vn

Luật sư tư vấn giấy phép:

098.1214.789

Luật sư giải quyết tranh chấp:

098.1214.789

Luật sư tư vấn hợp đồng:

0972.634.617

Email: luatgiaphat@gmail.com

NHẬN XÉT VỀ BÀI VIẾT