Bạn muốn đổi tên công ty – Bạn cần làm những gì?

Tên công ty là một trong những nội dung quan trọng của công ty bởi chủ sở hữu doanh nghiệp luôn muốn đặt tên công ty dễ nhớ, dễ đọc, tạo nên thương hiệu của công ty cũng như phù hợp ngành, nghề kinh doanh, tầm nhìn và chiến lược kinh doanh. Trong quá trình hoạt động, do có những sự thay đổi về chủ sở  công ty cũng như thay đổi ngành, nghề, chiến lược kinh doanh nên doanh nghiệp có nhu cầu được đổi tên. Công ty Luật Gia Phát lưu ý với quý khách hàng một số nội dung liên quan đến thủ tục đổi tên công ty như sau:

Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Hiện nay, các nhà đầu tư đang hoạt động mạnh mẽ tại Viêt Nam. Các ngành, lĩnh vực được đầu tư ngày càng đa dạng, phong phú. Các nhà đầu tư muốn hoạt động tại thị trường Việt Nam thì phải đăng ký đầu tư. Luật Gia Phát sẽ tư vấn cho bạn đọc thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.


Thủ tục giải thể công ty TNHH

Do nhu cầu xã hội hiện nay, nhiều doanh nghiệp gặp phải tình trạng khó khăn và dẫn tới quyết định giải thể, Đây là một thủ tục phức tạp đòi hỏi nhiều kỹ năng. Luật Gia Phát sẽ tư vấn miễn phí cho quý khách hàng khi khách hàng có nhu cầu.