Cấp lại, cấp phó văn bằng bảo hộ công nghiệp

Bạn muốn cấp lại, cấp phó văn bằng bảo hộ công nghiệp nhưng chưa biết trình tự thủ tục như thế nào, hồ sơ chuẩn bị ra sao?. Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực này, sau đây Luật Gia Phát xin tư vấn cho bạn như sau:

Sửa đổi, cấp lại Bằng bảo hộ giống cây trồng

Việt Nam là một nước nông nghiệp nên cần đầu tư cho việc phát triển nông nghiệp. Phát triển, nghiên cứu và tạo ra những giống cây trồng có năng suất cao hơn, hiệu quả hơn là một trong những việc đó. Giống cây trồng gồm cây giống hoàn chỉnh, vật liệu nhân giống, vật liệu thu hoạch của các giống cây trồng thuộc loài cây nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sinh, các loài nấm mới được chọn tạo hoặc được phát hiện và phát triển từ một loài cây trồng thuộc Danh mục loài cây trồng được bảo hộ.  Khi tạo ra giống cây trồng mới thì người sáng tạo cần thực hiện đăng ký bảo hộ giống cây trồng. Họ sẽ được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Bằng bảo hộ giống cây trồng. Bằng bảo hộ này được phép sửa đổi và được cấp lại khi rơi vào những trường hợp mà pháp luật quy định. Tại Điều 172 Luật sở hữu trí tuệ quy định về việc sửa đổi, cấp lại Bằng bảo hộ giống cây trồng như sau :


Tư vấn thủ tục sửa đổi văn bằng bảo hộ

 Một văn bằng bảo hộ sở hữu công nghiệp đang trong giai đoạn thẩm định hoặc khi đã được cấp phép và có hiệu lực rồi nhưng vẫn còn nhiều vấn đề nảy sinh như thay đổi tên, địa chỉ chủ văn bằng, thu hẹp phạm vi, sửa đổi bản mô tả tính chất, chất lượng của sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý… thì cần phải được sửa đổi. Thủ tục sửa đổi văn bằng bảo hộ có nhiều rắc rối và khúc mắc, công ty tư vấn doanh nghiệp miễn phí Gia Phát chúng tôi với nhiều năm kinh nghiệm trong nghề luật và am hiểu kỹ càng về pháp luật sở hữu trí tuệ sẽ giúp cho khách hàng dễ dàng hơn phần nào trong việc sửa đổi văn bằng bảo hộ sở hữu công nghiệp.

Thủ tục cấp lại, đổi giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả

Mỗi tác phẩm chỉ được tiến hành thủ tục đăng ký bản quyền tác giả một lần,cấp giấy chứng nhận đăng ký bản quyền tác giả mới mọt lần.Tuy nhiên,do nhiều lý do khách quan khác nhau,giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả có thể bị mất,hư hại. Do vậy,pháp luật đã quy định về vấn đề cấp lại,đổi giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả,cụ thể như sau :


Tư vấn chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp,

Ngày nay, khoa học công nghệ được hình thành và phát triển mang tính ảnh hưởng quyết định đối với năng suất lao động, tạo tiền đề để thúc đẩy nền kinh tế phát triển mạnh mẽ. Nó là đại diện cho sức sáng tạo của con người có những nét đặc trưng riêng không giống với những tài sản khác, nó là tài sản vô hình mà bản thân người tạo ra nó không thể chiếm hữu cho riêng mình và nó rất dễ bị chiếm đoạt, chiếm dụng. Từ đó, quyền sở hữu công nghiệp được hình thành nhằm bảo vệ những sáng tạo đó của con người. Việc chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp là việc chủ sở hữu quyền sở hữu công nghiệp chuyển giao quyền sở hữu của mình cho tổ chức, cá nhân khác.

Thủ tục chuyển nhượng nhãn hiệu được thực hiện như thế nào?

Chuyển nhượng nhãn hiệu là việc chủ sở hữu nhãn hiệu chuyển giao quyền sở hữu nhãn hiệu của mình cho tổ chức, cá nhân khác. Sau khi chuyển quyền sở hữu giấy chứng nhận nhãn hiệu thì chủ sở hữu sẽ chấm dứt toàn bộ quyền lợi của mình đối với nhãn hiệu đó.