Thủ tục sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

Mục lục bài viết

  1. I. Các trường hợp cần sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu
  2. II. Hồ sơ yêu cầu sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu
  3. III. Thủ tục sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu (hay còn gọi là văn bằng bảo hộ nhãn hiệu) là chứng từ pháp lý quan trọng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho chủ sở hữu nhãn hiệu. Trong quá trình kinh doanh, nhiều doanh nghiệp phát sinh nhu cầu sửa đổi một số thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu. Vì vậy, doanh nghiệp cần phải làm thủ tục sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu. Trong bài viết này, Luật Gia Phát sẽ tìm hiểu và phân tích về thủ tục sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu.

I. Các trường hợp cần sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

- Thay đổi về tên, địa chỉ hoặc quốc tịch của chủ sở hữu nhãn hiệu;

- Thay đổi người đại diện trên văn bằng bảo hộ;

- Sửa đổi quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận.

II. Hồ sơ yêu cầu sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

- Tờ khai yêu cầu sửa đổi văn bằng bảo hộ (theo mẫu 01-SĐVB tại Phụ lục C của Thông tư 01/2007/TT-BKHCN sửa đổi bổ sung bởi Thông tư 16/2016/TT-BKHCN);

- Bản gốc văn bằng bảo hộ;

- Tài liệu xác nhận việc thay đổi tên, địa chỉ (bản gốc hoặc bản sao có xác nhận của công chứng hoặc của cơ quan có thẩm quyền); quyết định đổi tên, địa chỉ; giấy phép đăng ký kinh doanh có ghi nhận việc thay đổi tên, địa chỉ; các tài liệu pháp lý khác chứng minh việc thay đổi tên, địa chỉ (có xác nhận của công chứng hoặc của cơ quan có thẩm quyền);

- Tài liệu chứng minh việc thừa kế, kế thừa, sáp nhập, chia, tách, hợp nhất, liên doanh, liên kết, thành lập pháp nhân mới của cùng chủ sở hữu, chuyển đổi hình thức kinh doanh hoặc theo quyết định của Tòa án hoặc của các cơ quan có thẩm quyền khác);

- Tài liệu thuyết minh chi tiết nội dung sửa đổi;

- 05 mẫu nhãn hiệu (nếu yêu cầu sửa đổi mẫu nhãn hiệu)

- 02 bản quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thế, 02 bản quy chế sử dụng nhãn hiệu chứng nhận đã sửa đổi (nếu yêu cầu sửa đổi nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận);

- Giấy ủy quyền (trường hợp nộp yêu cầu thông qua đại diện);

- Bản sao chứng từ nộp phí, lệ phí theo quy định;

- Tài liệu khác (nếu cần).

III. Thủ tục sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

Chủ sở hữu nhãn hiệu có thể lựa chọn hình thức nộp hồ sơ trực tiếp tại Cục Sở hữu trí tuệ địa phương nơi đăng ký nhãn hiệu hoặc nộp hồ sơ trực tuyến trên website Cổng dịch vụ công quốc gia.

Trong thời hạn 01 tháng kể từ ngày nhận đơn, Cục Sở hữu trí tuệ phải xem xét yêu cầu sửa đổi văn bằng bảo hộ. Nếu xét thấy yêu cầu là hợp lệ, Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết định sửa đổi văn bằng bảo hộ, đăng bạ và công bố quyết định sửa đổi văn bằng bảo hộ trên Công báo sở hữu công nghiệp.

Trong trường hợp ngược lại, Cục Sở hữu trí tuệ gửi cho người yêu cầu thông báo dự định từ chối chấp nhận việc sửa đổi, có nêu rõ lý do và ấn định thời hạn 01 tháng kể từ ngày ra thông báo để người đó sửa chữa thiếu sót hoặc có ý kiến phản đối. Nếu trong thời hạn đã ấn định người yêu cầu không sửa chữa thiếu sót hoặc sửa chữa thiếu sót không đạt yêu cầu, không có ý kiến phản đối hoặc ý kiến phản đối không xác đáng thì Cục Sở hữu trí tuệ ra thông báo từ chối yêu cầu sửa đổi văn bằng bảo hộ.

Trên đây là nội dung về thủ tục sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu. Công ty Luật Gia Phát luôn giải đáp kịp thời những khúc mắc và mang tới cho khách hàng những dịch vụ tốt nhất.

Để được tư vấn mọi vấn đề pháp lý liên quan, vui lòng liên hệ:

Hotline: 098.1214.789

Email: ceo@luatgiaphat.vn

Website: luatgiaphat.com/luatgiaphat.vn

 

CÔNG TY LUẬT GIA PHÁT

Luật sư đầu tư nước ngoài:

098.1214.789

Luật sư Doanh Nghiệp:

0972.634.617

Luật sư sở hữu trí tuệ:

098.1214.789

Email: ceo@luatgiaphat.vn

Luật sư tư vấn giấy phép:

098.1214.789

Luật sư giải quyết tranh chấp:

098.1214.789

Luật sư tư vấn hợp đồng:

0972.634.617

Email: luatgiaphat@gmail.com

NHẬN XÉT VỀ BÀI VIẾT