Thủ tục mua bán doanh nghiệp

Đối với xu thế phát triển và dịch chuyển không ngừng của nền kinh tế hiện nay thì việc mua bán doanh nghiệp là một điều tất yếu phải xảy ra. Hiện nay, trên thế giới đặc biệt là đất nước Israel các bạn trẻ vô cùng năng động, họ tư duy và kiếm tiền bằng chất xám của mình bằng việc không ngừng sáng tạo. Họ đưa ra những ý tưởng kinh doanh, họ start up và thực hiện ngay lập tức những ý tưởng của họ và những công ty Start up ra đời. Khi công việc kinh doanh có lãi, có tiềm năng họ sẽ tiến hành việc bán những công ty đó, để tiếp tục thực hiện những sáng kiến tiếp theo của mình. Việt Nam là một nước đang phát triển, việc mua và bán công ty cũng như những ý tưởng kinh doanh là một điều dần phổ biến. Công ty Luật Gia Phát xin cung cấp cho Quý bạn những thông tin về thủ tục mua bán doanh nghiệp như sau:

Thủ tục hợp nhất doanh nghiệp như thế nào?

Sau khi đăng ký kinh doanh, các công ty bị hợp nhất chấm dứt tồn tại; công ty hợp nhất được hưởng các quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và các nghĩa vụ tài sản khác của các công ty bị hợp nhất.


Thủ tục chia, tách công ty TNHH như thế nào?

Việc chia, tách Công ty TNHH phải tuân thủ các thủ tục quy định tại Điều 192,193 Luật Doanh nghiệp và các quy định pháp luật liên quan. Theo quy định thì: Công ty trách nhiệm hữu hạn có thể chia các thành viên và tài sản công ty để thành lập hai hoặc nhiều công ty mới.

Thủ tục mua bán doanh nghiệp tư nhân

Theo quy định của pháp luật hiện hành, chỉ có doanh nghiệp tư nhân mới có quyền bán toàn bộ doanh nghiệp, trong khi đó đối với công ty TNHH và công ty cổ phần thì hoạt động này được diễn ra dưới dạng sở hữu một phần vốn góp (đối với công ty TNHH) và cổ phần (đối với công ty cổ phần) để giành quyền kiểm soát doanh nghiệp ở một mức độ nhất định. Để hiểu rõ hơn về trình tự, thủ tục mua bán doanh nghiệp tư nhân, Luật Gia Phát xin tư vấn như sau:


Tách doanh nghiệp

Công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần có thể tách bằng cách chuyển một phần tài sản, quyền và nghĩa vụ của công ty hiện có (sau đây gọi là công ty bị tách) để thành lập một hoặc một số công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần mới (sau đây gọi là công ty được tách) mà không chấm dứt tồn tại của công ty bị tách.

Hợp nhất doanh nghiệp

Hợp nhất doanh nghiệp là hai hoặc một số công ty (sau đây gọi là công ty bị hợp nhất) có thể hợp nhất thành một công ty mới (sau đây gọi là công ty hợp nhất), đồng thời chấm dứt tồn tại của các công ty bị hợp nhất.