Các giai đoạn quan trọng trong thủ tục mua bán doanh nghiệp theo quy định pháp luật

Mục lục bài viết

  1. Bước 1: Xem xét đánh giá doanh nghiệp mục tiêu
  2. Bước 2: Định giá và đàm phán giá
  3. Bước 3: Hoàn tất hoạt động mua bán doanh nghiệp

Về thực tế công ty bị mua lại không còn tồn tại nữa, công ty tiến hành mua lại sẽ tiếp quản toàn bộ hoạt động kinh doanh công ty kia. Về bản chất, động lực của bên mua trong hầu hết các trường hợp mua doanh nghiệp là tăng lợi nhuận, mở rộng hoạt động của doanh nghiệp, tăng doanh thu bán. Về thủ tục pháp lý hoạt động mua bán doanh nghiệp chính là thủ tục nhận chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của cổ đông cũ đối với công ty cổ phần hoặc mua lại toàn bộ phần vốn góp của chủ sở hữu cũ đối với công ty TNHH để tiến hành hoạt động kinh doanh theo định hướng mới. Qua đây, Luât Gia Phát xin tư vấn cụ thể cho quy khách như sau.

Kết quả hình ảnh cho mua bán doanh nghiệp

Bước 1: Xem xét đánh giá doanh nghiệp mục tiêu

Giai đoạn này rất quan trọng đối với người mua.

Các công việc cần xem xét, đánh giá doanh nghiệp được mua lại bao gồm:  Các báo cáo tài chính, các khoản phải thu và phải chi, đội ngũ nhân viên, khách hàng, địa điểm kinh doanh, tình trạng cơ sở vật chất, các đối thủ cạnh tranh, đăng ký kinh doanh, các giấy phép và việc phân chia khu vực kinh doanh, hình ảnh công ty…

Quá trình rà soát thẩm định thông thường được thực hiện theo ba nhóm nội dung chính: (1) tình trạng pháp lý, (2) tình hình tài chính và (3) tình hình hoạt động, chiến lược kinh doanh.

Bước 2: Định giá và đàm phán giá

  • Sau khi tìm hiểu và quyết định mua lại doanh nghiệp, bước tiếp theo sẽ là định giá doanh nghiệp mục tiêu.

  • Lựa chọn phương thức thực hiện thương vụ mua bán doanh nghiệp.

  • Xác định nguồn tài chính cho thương vụ mua bán doanh nghiệp.

  • Xác định giá trị doanh nghiệp, tiến hành đàm phán giá.

  • Tiến hành thương lượng cụ thể từng điều khoản họp đồng mua bán doanh nghiệp.

Kết quả hình ảnh cho mua bán doanh nghiệp

Bước 3: Hoàn tất hoạt động mua bán doanh nghiệp

  • Hoàn tất chuyển sở hữu doanh nghiệp

  • Giải quyết các vấn đề tồn đọng sau khi mua doanh nghiệp như lao động, tài chính, pháp lý, quản trị…

Trên đây là phần tư vấn của Luật Gia Phát về thủ tục mua bán doanh nghiệp.

Để được tư vấn miễn phí và kịp thời vui lòng liên hệ
Hotline: 098.1214.789

Hoặc luatgiaphat.com/luatgiaphat.vn   

Luật Gia Phát – Sự lựa chọn tuyệt vời cho doanh nghiệp!

CÔNG TY LUẬT GIA PHÁT

Luật sư đầu tư nước ngoài:

098.1214.789

Luật sư Doanh Nghiệp:

0972.634.617

Luật sư sở hữu trí tuệ:

0243.2323.695

Email: ceo@luatgiaphat.vn

Luật sư tư vấn giấy phép:

098.1214.789

Luật sư giải quyết tranh chấp:

0243.2323.695

Luật sư tư vấn hợp đồng:

0972.634.617

Email: luatgiaphat@gmail.com

NHẬN XÉT VỀ BÀI VIẾT