Hợp nhất doanh nghiệp

Hợp nhất doanh nghiệp là hai hoặc một số công ty (sau đây gọi là công ty bị hợp nhất) có thể hợp nhất thành một công ty mới (sau đây gọi là công ty hợp nhất), đồng thời chấm dứt tồn tại của các công ty bị hợp nhất.

Thủ tục chia doanh nghiệp

Theo quy định của pháp luật thì công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần có thể chia các cổ đông, thành viên và tài sản công ty để thành lập hai hoặc nhiều công ty mới trong một trong các trường hợp sau đây:


Mua bán doanh nghiệp

Khi công việc kinh doanh có lãi, có tiềm năng họ sẽ tiến hành việc bán những công ty đó, để tiếp tục thực hiện những sáng kiến tiếp theo của mình. Việt Nam là một nước đang phát triển, việc mua và bán công ty cũng như những ý tưởng kinh doanh là một điều dần phổ biến. Sau đây Luật Gia Phát xin cung cấp cho Quý bạn những thông tin về thủ tục mua bán doanh nghiệp như sau:

Sáp nhập doanh nghiệp

Ngày nay, thị trường cạnh tranh ngày càng gay gắt, nhiều doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ đnag lâm vào tình trạng không có thị trường kinh doanh, thiếu vốn hoặc nhân sự. Chính vì vậy, hoạt động mua bán, sáp nhập doanh nghiệp là điều tất yếu trên thị trường. Sáp nhập doanh nghiệp là hoạt động xảy ra tiếp nối hoạt động mua bán doanh nghiệp.