Điều kiện, thủ tục bảo hộ quyền liên quan đến quyền tác giả

Mục lục bài viết

 1. 1. Quyền liên quan là gì?
 2. 2. Căn cứ phát sinh quyền liên quan
 3. 3. Điều kiện bảo hộ đối với quyền liên quan
 4. 3.1. Tổ chức, cá nhân được bảo hộ quyền liên quan bao gồm:
 5. 3.2. Các đối tượng quyền liên quan được bảo hộ
 6. 4. Thời hạn bảo hộ quyền liên quan
 7. 5. Hồ sơ đăng ký bảo hộ quyền liên quan

Nền công nghiệp ghi âm, công nghiệp điện ảnh và đặc biệt là Internet ngày càng phát triển đã dẫn đến tình trạng sao chép và phân phối bản sao cuộc biểu diễn một cách bất hợp pháp. Từ đó đặt ra vấn đề pháp lý về việc bảo hộ quyền liên quan đến quyền tác giả.

Công ty Luật Gia Phát xin đưa ra những tư vấn về đăng ký bảo hộ quyền liên quan như sau:

1. Quyền liên quan là gì?

Quyền liên quan đến quyền tác giả (sau đây gọi là quyền liên quan) là quyền của các chủ thể đối với cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng, tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã hóa.

2. Căn cứ phát sinh quyền liên quan

Quyền liên quan phát sinh kể từ khi cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng, tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã hóa được định hình hoặc thực hiện mà không xâm hại đến quyền tác giả.

3. Điều kiện bảo hộ đối với quyền liên quan

3.1. Tổ chức, cá nhân được bảo hộ quyền liên quan bao gồm:

 • Diễn viên, ca sĩ, nhạc công, vũ công và những người khác trình bày tác phẩm văn học, nghệ thuật.

 • Chủ sở hữu của cuộc biểu diễn (là tổ chức, cá nhân sử dụng thời gian, tài chính và cơ sở vật chất, kỹ thuật của mình để thực hiện cuộc biểu diễn, trừ trường hợp có thỏa thuận khác).

 • Tổ chức, cá nhân định hình lần đầu âm thanh, hình ảnh của cuộc biểu diễn hoặc các âm thanh, hình ảnh khác (nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình).

 • Tổ chức khởi xướng và thực hiện việc phát sóng (tổ chức phát sóng).

3.2. Các đối tượng quyền liên quan được bảo hộ

 1. Các cuộc biểu diễn sau đây được bảo hộ:

 • Cuộc biểu diễn được công dân Việt Nam thực hiện tại Việt Nam hoặc nước ngoài;

 • Cuộc biểu diễn được thực hiện bởi người nước ngoài tại Việt Nam;

 • Cuộc biểu diễn được định hình trên bản ghi âm, ghi hình;

 • Cuộc biểu diễn chưa được định hình trên bản ghi âm, ghi hình mà đã phát sóng;

 • Cuộc biểu diễn được bảo hộ theo điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

 1. Bản ghi âm, ghi hình sau đây được bảo hộ:

 • Bản ghi âm, ghi hình của nhà sản xuất có quốc tịch Việt Nam;

 • Bản ghi âm, ghi hình của nhà sản xuất được bảo hộ theo điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

 1. Chương trình phát sóng, tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã hóa sau đây được bảo hộ:

 • Tổ chức phát sóng chương trình phát sóng, tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã hóa có quốc tịch Việt Nam;

 • Tổ chức phát sóng chương trìnhphát sóng, tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã hóa được bảo hộ theo điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

 1. Cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng, tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã hóa chỉ được bảo hộ theo quy định trên với điều kiện không xâm hại đến quyền tác giả.

4. Thời hạn bảo hộ quyền liên quan

Thời hạn bảo hộ quyền liên quan là 50 năm kể từ năm tiếp theo cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình được định hình đối với người biểu diễn; năm tiếp theo năm công bố đối với nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình; năm tiếp theo năm chương trình phát sóng được thực hiện.

5. Hồ sơ đăng ký bảo hộ quyền liên quan

- Tời khai đăng ký quyền liên quan theo mẫu

- 02 bản sao định hình đối tượng đăng ký quyền liên quan;

- Tài liệu chứng minh quyền nộp đơn (nếu người nộp đơn thụ hưởng quyền đó của người khác do được thừa kế, chuyển giao, kế thừa);

- Văn bản đồng ý của các đồng tác giả, nếu tác phẩm có đồng tác giả;

- Văn bản đồng ý của các đồng chủ sở hữu nếu quyền liên quan thuộc sở hữu chung;

- Giấy ủy quyền.

Trên đây là nội dung tư vấn của Công ty Luật Gia Phát cung cấp cho quý khách hàng về việc đăng ký bảo hộ quyền liên quan. Chúng tôi cung cấp các dịch vụ liên quan đến bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ và cùng đồng hành để bảo vệ quyền của doanh nghiệp đối với tài sản là quyền sở hữu trí tuệ đó.

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH Gia Phát

Hotline (24/7): 0981.214.789

Email: ceo@luatgiaphat

Website: luatgiaphat.com/luatgiaphat.vn

CÔNG TY LUẬT GIA PHÁT

Luật sư đầu tư nước ngoài:

098.1214.789

Luật sư Doanh Nghiệp:

0972.634.617

Luật sư sở hữu trí tuệ:

098.1214.789

Email: ceo@luatgiaphat.vn

Luật sư tư vấn giấy phép:

098.1214.789

Luật sư giải quyết tranh chấp:

098.1214.789

Luật sư tư vấn hợp đồng:

0972.634.617

Email: luatgiaphat@gmail.com

NHẬN XÉT VỀ BÀI VIẾT