Thay đổi, chấm dứt thông tin đã thông báo website thương mại điện tử bán hàng

Mục lục bài viết

  1. 1.Thủ tục thay đổi, chấm dứt thông tin website thương mại điện tử bán hàng
  2. 2. Thay đổi, chấm dứt thông tin đã thông báo

Website thương mại điện tử là trang web động, với tính năng mở rộng nâng cao, áp dụng các công nghệ hiện đại ngày nay mạnh mẽ lĩnh vực Công nghệ Thông tin để tạo dựng ra trang web, giúp người bán có thể bán được sản phẩm sản phẩm qua mạng internet và người mua có thể mua được sản phẩm họ cần thông qua mạng internet. Trong quá trình hoạt động trang web thương mại điện tử nếu có sự thay đổi thông tin về trang web hoặc muốn chấm dứt hoạt động trang web thương mại điện tử bán hàng quý khách hàng cần thực hiện thủ tục thay đổi, chấm dứt thông tin trang web thương mại điện tử bán hàng. Dưới đây là một số tư vấn của Luật Gia Phát về thủ tục này.

1.Thủ tục thay đổi, chấm dứt thông tin website thương mại điện tử bán hàng

Quy trình thực hiện: Hồ sơ được xử lý thực hiện trực tuyến tại Cổng thông tin Quản lý hoạt động thương mại điện tử tại địa chỉ www.online.gov.vn. 

Sau khi đăng ký tài khoản thương nhân, doanh nghiệp, tổ chức, và làm theo các bước sau: 

+) Bước 1: Thương nhân, tổ chức, cá nhân đăng ký tài khoản đăng nhập hệ thống bằng việc cung cấp những thông tin sau: 

- Tên thương nhân, tổ chức, cá nhân; 

- Số đăng ký kinh doanh của thương nhân hoặc số quyết định thành lập của tổ chức hoặc mã số thuế cá nhân của cá nhân; 

- Lĩnh vực kinh doanh/hoạt động: 

- Địa chỉ trụ sở của thương nhân, tổ chức hoặc địa chỉ thường trú của cá nhân 

- Các thông tin liên hệ. 

+) Bước 2: Trong thời hạn 3 ngày làm việc, thương nhân, tổ chức, cá nhân nhận kết quả từ Bộ Công Thương qua địa chỉ thư điện tử đã đăng ký về một trong các nội dung sau: 

- Nếu thông tin đăng ký tài khoản đầy đủ, thương nhân, tổ chức, cá nhân được cấp một tài khoản đăng nhập hệ thống và tiến hành tiếp Bước 3

- Nếu đăng ký tài khoản bị từ chối hoặc yêu cầu bổ sung, thương nhân, tổ chức, cá nhân phải tiến hành đăng ký lại hoặc bổ sung thông tin yêu cầu. 

+) Bước 3: Sau khi được cấp tài khoản đăng nhập hệ thống, thương nhân, tổ chức, cá nhân tiến hành đăng nhập, chọn chức năng Thông báo website thương mại điện từ bán hàng và tiến hành khai báo thông tin theo mẫu.

+) Bước 4: Trong thời hạn 3 ngày làm việc, thương nhân, tổ chức, cá nhân nhận thông tin phản hồi của Bộ Công Thương qua địa chỉ thư điện từ đã đăng ký về một trong các nội dung sau: 

- Xác nhận thông tin khai báo đầy đủ, hợp lệ: 

- Cho biết thông tin khai báo chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ. Khi đó thương nhân, tổ chức, cá nhân phải quay về Bước 3 để khai báo lại hoặc bổ sung các thông tin theo yêu cầu. 

Thương nhân, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm theo dõi tình trạng xử lý hồ sơ qua thư điện tử hoặc tài khoản truy cập hệ thống đã được cấp để tiến hành cập nhật và chỉnh sửa thông tin theo yêu cầu. 

Trong vòng 10 ngày làm việc kể từ khi nhận được thông báo yêu cầu bổ sung thông tin ở Bước 4, nếu thương nhân, tổ chức, cá nhân không có phản hồi thì hồ sơ thông báo sẽ bị chấm dứt và phải tiến hành thông báo lại hồ sơ từ Bước 3. 

2. Thay đổi, chấm dứt thông tin đã thông báo

Trong trường hợp có sự thay đổi một trong những thông tin quy định tại Khoản 2 Điều 53 Nghị định số 52/2013/NĐ-CP hoặc ngừng hoạt động website thương mại điện từ bản hàng đã thông báo, thương nhân, tổ chức, cá nhân phải thông báo về Bộ Công Thương trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ khi có sự thay đổi thông tin hoặc ngừng hoạt động.

Việc thay đổi, chấm dứt thông tin thông báo về website thương mại điện từ bán hàng được thực hiện trực tuyến thông qua tài khoản truy cập hệ thống đã được cấp khi thương nhân, tổ chức, cá nhân tiến hành thông báo theo các Bước đã nêu ở trên. 

Thời gian xác nhận việc thay đối, chấm dứt thông tin thông báo: 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo đầy đủ, chính xác do thương nhân, tổ chức, cá nhân gửi về Bộ Công Thương.

a) Cách thức thực hiện: Qua internet 

b) Thành phần hồ sơ: Thông báo website thương mại điện tử bán hàng: 

- Thông tin khai báo mở tài khoản trên Cổng thông tin về quản lý hoạt động TMĐT của Bộ Công Thương 

- Thông tin khai bảo thiết lập website TMĐT bán hàng trên Cổng thông tin về quản lý hoạt động TMĐT của Bộ Công Thương.

- Thay đổi, chấm dứt thông tin đã thông báo: 

- Thông tin thay đổi, chấm dứt thông tin thông báo về website thương mại điện tử bán hàng. 

c) Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ hồ sơ trực tuyến. 

d)Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Thương nhân, tổ chức, cá nhân thiết lập website thương mại điện tử bán hàng. 

g) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số - Bộ Công Thương. 

h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Xác nhận thông bảo.

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không. 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

- Đối tượng đăng ký phải là thương nhân, tổ chức có chức năng, nhiệm vụ phù hợp hoặc cá nhân đã được cấp mã số thuế cá nhân; 

- Có website với tên miền hợp lệ và tuân thủ các quy định về quản lý thông tin trên Internet; Đủ sức khoẻ, có phẩm chất đạo đức tốt, có ý thức trách nhiệm, trung thực, công minh và khách quan.

Trên đây là những tư vấn của Luật Gia Phát về thủ tục thay đổi, chấm dứt thông tin đã thông báo website thương mại điện tử bán hàng. Nếu có vấn đề còn thắc mắc, quý khách liên hệ trực tiếp với Luật Gia Phát để chúng tôi có thể tư vấn rõ hơn.

Để được tư vấn miễn phí và kịp thời vui lòng liên hệ:

Hotline: 098.1214.789

Email: ceo@luatgiaphat.vn

Website: Luatgiaphat.com

Hỗ trợ trực tuyến 24/7.

CÔNG TY LUẬT GIA PHÁT

Luật sư đầu tư nước ngoài:

098.1214.789

Luật sư Doanh Nghiệp:

0972.634.617

Luật sư sở hữu trí tuệ:

098.1214.789

Email: ceo@luatgiaphat.vn

Luật sư tư vấn giấy phép:

098.1214.789

Luật sư giải quyết tranh chấp:

098.1214.789

Luật sư tư vấn hợp đồng:

0972.634.617

Email: luatgiaphat@gmail.com

NHẬN XÉT VỀ BÀI VIẾT