Những lưu ý khi điều chỉnh, gia hạn Giấy chứng nhận đầu tư

Mục lục bài viết

  1. I. Các trường hợp phải làm thủ tục điều chỉnh, gia hạn Giấy chứng nhận đầu tư
  2. II. Những lưu ý khi điều chỉnh, gia hạn Giấy chứng nhận đầu tư
  3. Đối với thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư, cần lưu ý những điểm sau:
  4. Đối với thủ tục gia hạn Giấy chứng nhận đầu tư, cần lưu ý những điểm sau:

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (hay còn gọi là Giấy phép đầu tư) là văn bản bằng giấy hoặc bản điện tử ghi nhận thông tin đăng ký của nhà đầu tư về dự án đầu tư. Trong quá trình hoạt động, nhà đầu tư có thể gặp trường hợp phải làm thay đổi, điều chỉnh các thông tin được ghi nhận trên Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đầu tư đã hết hạn. Trong bài viết này, Luật Gia Phát sẽ tập trung đến nội dung những lưu ý khi điều chỉnh, gia hạn Giấy chứng nhận đầu tư.

I. Các trường hợp phải làm thủ tục điều chỉnh, gia hạn Giấy chứng nhận đầu tư

1. Doanh nghiệp cần làm thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong trường hợp thay đổi một trong những nội dung có trong Giấy chứng nhận đầu tư, cụ thể như sau:

- Thay đổi tên dự án đầu tư;

- Thay đổi nhà đầu tư;

- Thay đổi mã số dự án đầu tư;

- Thay đổi địa điểm thực hiện dự án;

- Thay đổi diện tích đất sử dụng;

- Thay đổi mục tiêu, quy mô dự án đầu tư;

- Thay đổi vốn đầu tư của dự án;

- Thay đổi thời hạn hoạt động của dự án;

- Thay đổi tiến độ thực hiện dự án đầu tư.

2. Nhà đầu tư khi hết thời hạn hoạt động của dự án đầu tư mà vẫn có nhu cầu tiếp tục thực hiện dự án và đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật thì có thể làm thủ tục xin gia hạn Giấy chứng nhận đầu tư nhưng không vượt quá thời hạn 70 năm đối với dự án đầu tư trong khu kinh tế và không quá 50 đối với dự án đầu tư ngoài khu kinh tế.

II. Những lưu ý khi điều chỉnh, gia hạn Giấy chứng nhận đầu tư

Đối với thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư, cần lưu ý những điểm sau:

- Doanh nghiệp cần thực hiện thủ tục tách riêng biệt Giấy chứng nhận đầu tư và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, xin cấp lại con dấu mới theo luật định để thuận tiện trong việc điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư hoặc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh.

- Doanh nghiệp điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư dẫn đến dự án thuộc diện phải chấp thuận chủ trương đầu tư thì nhà đầu tư phải thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư trước khi điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

- Doanh nghiệp điều chỉnh địa điểm thực hiện dự án, tiến độ hoạt động của dự án phải cung cấp đầy đủ giấy tờ, thông tin liên quan đến việc bảo đảm các điều kiện trong suốt quá trình hoạt động.

- Doanh nghiệp có thêm thành viên góp vốn mới thì nhà đầu tư mới phải góp vốn vào tài khoản chuyển vốn của doanh nghiệp. Thời hạn góp đủ vốn theo đúng tiến độ cam kết trên Giấy chứng nhận đầu tư. Nếu nhà đầu tư góp vốn chậm tiến độ như cam kết thì cần phải làm thủ tục gia hạn góp vốn đồng thời nộp phạt theo quy định pháp luật.

Đối với thủ tục gia hạn Giấy chứng nhận đầu tư, cần lưu ý những điểm sau:

– Không thuộc trường hợp các dự án đầu tư không được phép gia hạn, có hai trường hợp dự án đầu tư không được phép gia hạn bao gồm:

+ Dự án đầu tư sử dụng công nghệ lạc hậu, tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, thâm dụng tài nguyên;

+ Dự án đầu tư thuộc trường hợp nhà đầu tư phải chuyển giao không bồi hoàn tài sản cho Nhà nước Việt Nam hoặc bên Việt Nam.

– Tính đến thời điểm xin gia hạn dự án đầu tư, dự án đã góp đủ vốn theo quy định của pháp luật hiện hành và thực hiện đủ các báo cáo đầu tư, các điều kiện khác theo quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư của doanh nghiệp.

– Phù hợp với quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh, quy hoạch đô thị và quy hoạch đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt (nếu có); phù hợp với mục tiêu, định hướng phát triển đô thị, chương trình kế hoạch phát triển nhà ở (đối với dự án đầu tư xây dựng nhà ở, khu đô thị);

– Đáp ứng điều kiện giao đất, cho thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai (đối với trường hợp đề nghị gia hạn sử dụng đất).

Trên đây là nội dung về những lưu ý khi điều chỉnh, gia hạn Giấy chứng nhận đầu tư. Công ty Luật Gia Phát luôn giải đáp kịp thời những khúc mắc và mang tới cho khách hàng những dịch vụ tốt nhất.

Để được tư vấn mọi vấn đề pháp lý liên quan, vui lòng liên hệ:

Hotline: 098.1214.789

Email: ceo@luatgiaphat.vn

Website: luatgiaphat.com/luatgiaphat.vn

CÔNG TY LUẬT GIA PHÁT

Luật sư đầu tư nước ngoài:

098.1214.789

Luật sư Doanh Nghiệp:

0972.634.617

Luật sư sở hữu trí tuệ:

098.1214.789

Email: ceo@luatgiaphat.vn

Luật sư tư vấn giấy phép:

098.1214.789

Luật sư giải quyết tranh chấp:

098.1214.789

Luật sư tư vấn hợp đồng:

0972.634.617

Email: luatgiaphat@gmail.com

NHẬN XÉT VỀ BÀI VIẾT