Tư vấn thủ tục đăng ký chương trình khuyến mại

Mục lục bài viết

  1. I.Các hình thức khuyến mại
  2. II. Hồ sơ, thủ tục thông báo, đăng ký thực hiện chương trình khuyến mại
  3. Lưu ý về nguyên tắc thực hiện khuyến mại

Hiện nay rất nhiều doanh nghiệp lựa chọn hình thức chương trình khuyến mại để nhằm mục đích kích cầu, tăng lợi nhuận kinh tế cho doanh nghiệp của mình. Để đăng ký một chương trình khuyến mại thì cần những thủ tục gì, hồ sơ phải chuẩn bị ra sao. Với kinh nghiệm hoạt động nhiều năm trong lĩnh vực tư vấn những hoạt động cho doanh  nghiệp Luật Gia Phát xin cung cấp cho quý khách hàng những dịch vụ pháp lý tối ưu nhất về thủ tục đăng ký chương trình khuyến mại cho Quý khách hàng.

I.Các hình thức khuyến mại

Đưa hàng mẫu, cung ứng dịch vụ mẫu để khách hàng dùng thử không phải trả tiền; 
Tặng hàng hóa cho khách hàng, cung ứng dịch vụ không thu tiền; không kèm theo việc mua, bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ;
Bán hàng, cung ứng dịch vụ với giá thấp hơn giá bán hàng, cung ứng dịch vụ trước đó;
Bán hàng, cung ứng dịch vụ có kèm theo phiếu mua hàng, phiếu sử dụng dịch vụ;
Bán hàng, cung ứng dịch vụ có kèm theo phiếu dự thi cho khách hàng để chọn người trao thưởng theo thể lệ và giải thưởng đã công bố;
Bán hàng, cung ứng dịch vụ kèm theo việc tham dự chương trình khuyến mại mang tính may rủi;
Tổ chức chương trình khách hàng thường xuyên;
Khuyến mại hàng hóa, dịch vụ thông qua internet và các phương tiện điện tử khác.

II. Hồ sơ, thủ tục thông báo, đăng ký thực hiện chương trình khuyến mại

a.Hình thức khuyến mại phải đăng ký thực hiện đối với cơ quan chức năng:

Đối với Chương trình khuyến mại bằng hình thức bán hàng, cung ứng dịch vụ kèm theo việc tham gia các chương trình mang tính may rủi phải được đăng ký tại cơ quan quản lý nhà nước về thương mại có thẩm quyền:

- Sở Thương mại đối với chương trình khuyến mại thực hiện trên địa bàn một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 

- Bộ Thương mại đối với chương trình khuyến mại thực hiện trên địa bàn từ hai tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trở lên.

Hồ sơ đăng ký thực hiện chương trình khuyến mại bao gồm:

Văn bản đề nghị thực hiện chương trình khuyến mại theo mẫu của Bộ Thương mại (Mẫu KM-2). Nội dung đăng ký thực hiện chương trình khuyến mại, bao gồm: tên chương trình khuyến mại; địa bàn khuyến mại; hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại; hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại; thời gian khuyến mại; khách hàng của chương trình khuyến mại;
Thể lệ chương trình khuyến mại (Mẫu KM-3);
Mẫu vé số dự thưởng đối với chương trình khuyến mại có phát hành vé số dự thưởng;
Hình ảnh hàng hóa khuyến mại và hàng hóa dùng để khuyến mại;
Mẫu bằng chứng trúng thưởng (nếu có);
Bản sao giấy xác nhận về chất lượng của hàng hóa khuyến mại, hàng hóa dùng để khuyến mại theo quy định của pháp luật (nếu có). 
Mẫu KM nằm trong Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC ngày 06 tháng 7 năm 2007 của Bộ Thương mại - Bộ Tài chính.

b.Hình thức khuyến mại chỉ phải nộp thông báo thực hiện khuyến mãi.

Thông báo về việc tổ chức thực hiện khuyến mại khi thực hiện hình thức khuyến mãi như đã nêu ở mục I  thì trong thời gian 7 ngày làm việc, doanh nghiệp thực hiện chương trình khuyến mại phải gửi thông báo bằng văn bản (Mẫu KM-1) về chương trình khuyến mãi đến Sở Thương mại nơi tổ chức khuyến mại.

Nội dung thông báo về chương trình khuyến mại bao gồm:

Tên chương trình khuyến mại;
Địa bàn thực hiện khuyến mại; địa điểm bán hàng thuộc chương trình khuyến mại;
Hình thức khuyến mại;
Hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại và hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại;
Thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc chương trình khuyến mại;
Khách hàng của chương trình khuyến mại;
Cơ cấu giải thưởng và tổng giá trị giải thưởng của chương trình khuyến mại.
c. Hồ sơ, thủ tục đối với hình thức khuyến mại khác

Đối với những hình thức khuyến mại ngoài các hình thức đã nêu ở mục I như trên chỉ được thực hiện sau khi có văn bản chấp thuận của Bộ Thương mại.

Hồ sơ đăng ký thực hiện chương trình khuyến mại bao gồm các nội dung tương tự như nội dung thông báo về chương trình khuyến mại.

Một số lưu ý:

Doanh nghiệp thực hiện chương trình khuyến mại có trách nhiệm thông báo công khai kết quả trúng thưởng trên ít nhất một phương tiện thông tin đại chúng tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi tổ chức chương trình khuyến mại và tại các địa điểm bán hàng thuộc chương trình khuyến mại.

Doanh nghiệp thực hiện khuyến mại không được tự ý chấm dứt việc thực hiện chương trình khuyến mại trước thời hạn đã công bố hoặc đã được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền xác nhận trừ trường hợp bất khả kháng hoặc bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền buộc đình chỉ chương trình khuyến mại.

Lưu ý về nguyên tắc thực hiện khuyến mại

1. Chương trình khuyến mại phải được thực hiện hợp pháp, trung thực, công khai, minh bạch và không được xâm hại đến lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng, của các thương nhân, tổ chức hoặc cá nhân khác.

2. Không được phân biệt đối xử giữa các khách hàng tham gia chương trình khuyến mại trong cùng một chương trình khuyến mại.

3. Thương nhân thực hiện chương trình khuyến mại phải bảo đảm những điều kiện thuận lợi cho khách hàng trúng thưởng nhận giải thưởng và có nghĩa vụ giải quyết rõ ràng, nhanh chóng các khiếu nại liên quan đến chương trình khuyến mại (nếu có).

4. Thương nhân thực hiện khuyến mại có trách nhiệm bảo đảm về chất lượng hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại và hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại.

5. Không được lợi dụng lòng tin và sự thiếu hiểu biết, thiếu kinh nghiệm của khách hàng để thực hiện khuyến mại nhằm phục vụ cho mục đích riêng của bất kỳ thương nhân, tổ chức hoặc cá nhân nào.

6. Việc thực hiện khuyến mại không được tạo ra sự so sánh trực tiếp hàng hóa, dịch vụ của mình với hàng hóa, dịch vụ của thương nhân, tổ chức hoặc cá nhân khác nhằm mục đích cạnh tranh không lành mạnh.

7. Không được dùng thuốc chữa bệnh cho người (kể cả các loại thuốc đã được phép lưu thông) để khuyến mại.

Hotline: 098.1214.789

Email: luatgiaphat@gmail.com

Mọi thông tin chi tiết xem tại Website: luatgiaphat.com/luatgiaphat.vn

Hỗ trợ trực tuyến 24/7.

CÔNG TY LUẬT GIA PHÁT

Luật sư đầu tư nước ngoài:

098.1214.789

Luật sư Doanh Nghiệp:

0972.634.617

Luật sư sở hữu trí tuệ:

0243.2323.695

Email: ceo@luatgiaphat.vn

Luật sư tư vấn giấy phép:

098.1214.789

Luật sư giải quyết tranh chấp:

0243.2323.695

Luật sư tư vấn hợp đồng:

0972.634.617

Email: luatgiaphat@gmail.com

NHẬN XÉT VỀ BÀI VIẾT