Điều kiện được cấp thị thực

Thị thực là loại giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp, cho phép người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam. Vậy, điều kiện để được cấp thị thực như thế nào? Có phải ai muốn nhập cảnh vào Việt Nam cũng đều được cơ quan có thẩm quyền cấp thị thực ? Họ có cần giấy tờ gì khác đi kèm?

Thẩm quyền chưa cho nhập cảnh

Nhập cảnh là việc người nước ngoài vào lãnh thổ Việt Nam qua cửa khẩu của Việt Nam.

Việc người nước ngoài vào Việt nam có thể mang lại những lợi ích nhất định cho người dân Việt nam khi: vào nghiên cứu khoa học, giảng dạy, lao động,du lịch,… Tuy nhiên, trong một số trường hợp những người này có thể làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự trong nước. Khi đó, cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam sẽ quyết định không cho những người này nhập cảnh.


Cấp thị thực tại cửa khẩu quốc tế

Thị thực là loại giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp, cho phép người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam.

Thị thực được cấp cho người nước ngoài giúp cho họ có thể đi lại một cách hợp pháp. Để thuận tiện cho việc đi lại của người nước ngoài, pháp luật Việt nam có quy định một số trường hợp được cấp thị thực tại cửa khẩu quốc tế như sau:

Cấp thị thực tại cơ quan quản lý xuất nhập cảnh

Thị thực là loại giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp, cho phép người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam.

Để được cấp thị thực người muốn cấp thị thực của thể đến cơ quan quản lý xuất nhập cảnh của bộ ngoại giao để làm thủ tục theo quy định pháp luật như sau:


Quá cảnh đường hàng không

Quá cảnh là việc người nước ngoài đi qua hoặc lưu lại khu vực quá cảnh tại cửa khẩu quốc tế của Việt Nam để đi nước thứ ba. Người quá cảnh tại Việt Nam có thể qua nhiều con đường, trong đó qua đường hàng không. Việc quá cảnh là cần thiết khi một cá nhân muốn thực hiện việc di chuyển của mình giữa các nước mà không có chuyến bay đến thẳng nước mà họ muốn. Vậy các quy định về việc quá cảnh đường hàng không tại Việt Nam như thế nào?

Các trường hợp chưa được nhập cảnh vào Việt Nam quy định như nào?

Với việc toàn cầu hóa như hiện nay thì nhu cầu di chuyển của mọi người giữa các nước khác nhau là rất lớn. Việc di chuyển này sẽ phát sinh hoạt động xuất cảnh, nhập cảnh. Hoạt động xuất nhập cảnh được quy định rõ trong từng pháp luật của quốc gia. Và cũng vì những lý do nhất định mà từng quốc gia quy định các trường hợp chưa cho nhập cảnh.