Đổi Giấy phép lái xe hoặc bằng lái xe của nước ngoài cấp (Người NN)

Những người Việt Nam thường xuyên đi công tác ở nước ngoài hoặc người nước ngoài sinh sống và làm việc tại Việt Nam thường rất quan tâm đến chính sách cấp đổi, thi bằng lái xe quốc tế. Luật Gia Phát xin tư vấn và phân tích một số quy định pháp luật về vấn đề Đổi Giấy phép lái xe hoặc bằng lái xe của nước ngoài cấp (Người NN)

Gia hạn thị thực, lưu trú cho người nước ngoài vào làm việc với các tổ chức, doanh nghiệp của Hà Nội

Luật Gia phát xin gửi tư vấn liên quan đến thủ tục Gia hạn thị thực, lưu trú cho người nước ngoài vào làm việc với các tổ chức, doanh nghiệp của Hà Nội để giúp quý khách hàng nắm được thông tin một cách chính xác và hiệu quả nhất.


Nhập cảnh cho người nước ngoài vào làm việc tại Hà Nội

Hiện nay, hội nhập quốc tế ngày càng phát triển kéo theo nhu cầu nhập cảnh cho người  nước ngoài vào làm việc  tại Hà Nội ngày càng cao. Luật Gia phát xin gửi tư vấn liên quan đến thủ tục Nhập cảnh cho người nước ngoài vào làm việc tại Hà Nội để giúp quý khách hàng nắm được thông tin một cách chính xác và hiệu quả nhất.

Thủ tục mời, bảo lãnh người nước ngoài nhập cảnh tại cơ quan quản lý xuất nhập cảnh

Trừ những trường hợp đặc biệt thì khi một cá nhân muốn nhập cảnh vào Việt Nam phải có đầy đủ giấy tờ hợp lệ về hộ chiếu, thị thực hoặc giấy tờ đi lại quốc tế. Hộ chiếu (Passport) là một loại giấy tờ quan trọng do cơ quan có thẩm quyền ở Việt Nam cấp cho công dân Việt Nam như một giấy phép được quyền xuất cảnh khỏi đất nước và được quyền nhập cảnh trở lại từ nước ngoài. Thị thực là loại giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp, cho phép người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam. Còn giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế là là loại giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của một nước cấp cho người không quốc tịch đang cư trú tại nước đó và được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam chấp thuận. Thị thực được cấp vào hộ chiếu hoặc cấp rời. Vậy những trường hợp nào thị thực sẽ được cấp rời.


Các trường hợp được cấp thị thực rời

Trừ những trường hợp đặc biệt thì khi một cá nhân muốn nhập cảnh vào Việt Nam phải có đầy đủ giấy tờ hợp lệ về hộ chiếu, thị thực hoặc giấy tờ đi lại quốc tế. Hộ chiếu (Passport) là một loại giấy tờ quan trọng do cơ quan có thẩm quyền ở Việt Nam cấp cho công dân Việt Nam như một giấy phép được quyền xuất cảnh khỏi đất nước và được quyền nhập cảnh trở lại từ nước ngoài. Thị thực là loại giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp, cho phép người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam. Còn giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế là là loại giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của một nước cấp cho người không quốc tịch đang cư trú tại nước đó và được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam chấp thuận. Thị thực được cấp vào hộ chiếu hoặc cấp rời. Vậy những trường hợp nào thị thực sẽ được cấp rời.