Tư vấn pháp luật về hợp đồng

Hợp đồng là sự thỏa thuận giữa các bên về sự xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự. Hợp đống đóng vai trò vô cùng quan trọng trong đời sống hằng ngày. Do đó, việc tư vấn pháp luật về hợp đồng là một hoạt động cần thiết. Luật Gia Phát sẽ tư vấn cho khách hàng một số quy định pháp luật về hợp đồng.

Tư vấn soạn thảo hợp đồng

Dịch vụ tư vấn soạn thảo hợp đồng tại Luật Gia Phát:


Tư vấn pháp luật thường xuyên

Tư vấn pháp luật thường xuyên là hoạt động tư vấn pháp luật diễn ra liên tục, hằng ngày, hằng tháng, hằng năm, theo đó các tổ chức hành nghề luật sư sẽ sát cánh cùng doanh nghiệp trong suốt quá trình hoạt động, nhằm kịp thời hướng dẫn, cung cấp thông tin và đưa ra giải pháp để doanh nghiệp áp dụng cho các vấn đề pháp lý mà doanh nghiệp gặp phải. Là loại hình dịch vụ nghề nghiệp được điều chỉnh bằng các quy định pháp luật về hành nghề luật sư và các luật lệ về kinh doanh.