Tư vấn soạn thảo hợp đồng

Mục lục bài viết

  1. 1. Tổng quan về Hợp đồng
  2. a. Nội dung của hợp đồng: Do các bên trong hợp đồng thỏa thuận.
  3. b. Hiệu lực của hợp đồng
  4. c. Hợp đồng vô hiệu
  5. 2. Dịch vụ tư vấn soạn thảo hợp đồng tại Luật Gia Phát:
  6. 3. Luật Gia Phát chuyên cung cấp những dịch vụ tư vấn hợp đồng như:

Hợp đồng đóng vai trò vô cùng quan trọng trong đời sống hằng ngày. Do đó, việc tư vấn pháp luật về hợp đồng là một hoạt động cần thiết. Luật Gia Phát sẽ tư vấn cho khách hàng một số quy định pháp luật về hợp đồng, cung cấp dịch vụ tư vấn soạn thảo hợp đồng.

1. Tổng quan về Hợp đồng

Hợp đồng là sự thỏa thuận giữa các bên về sự xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự.

Chủ thể giao kết hợp đồng có thể là cá nhân hoặc pháp nhân. Hợp đồng được ký kết dưới nhiều hình thức như lời nói, hành vi, văn bản.

a. Nội dung của hợp đồng: Do các bên trong hợp đồng thỏa thuận.

- Đối tượng của hợp đồng;
- Số lượng, chất lượng;
- Giá, phương thức thanh toán;
- Thời hạn, địa điểm, phương thức thực hiện hợp đồng;
- Quyền, nghĩa vụ của các bên;
- Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng;
- Phương thức giải quyết tranh chấp.

b. Hiệu lực của hợp đồng

Hợp đồng được giao kết hợp pháp có hiệu lực từ thời điểm giao kết, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc luật liên quan có quy định khác.
Từ thời điểm hợp đồng có hiệu lực, các bên phải thực hiện quyền và nghĩa vụ đối với nhau theo cam kết. Hợp đồng chỉ có thể bị sửa đổi hoặc hủy bỏ theo thỏa thuận của các bên hoặc theo quy định của pháp luật.

c. Hợp đồng vô hiệu

Hợp đồng vô hiệu do nhiều nguyên nhân như vô hiệu do giải tạo; vô hiệu do bị nhầm lẫn; hợp đồng do người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự... xác lập, thực hiện;...
Sự vô hiệu của hợp đồng chính làm chấm dứt hợp đồng phụ, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận hợp đồng phụ được thay thế hợp đồng chính (trừ biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ).
Sự vô hiệu của hợp đồng phụ không làm chấm dứt hợp đồng chính, trừ trường hợp các bên thỏa thuận hợp đồng phụ là một phần không thể tách rời của hợp đồng chính.

2. Dịch vụ tư vấn soạn thảo hợp đồng tại Luật Gia Phát:

- Chuẩn bị, nghiên cứu quy định của pháp luật có liên quan đến hợp đồng mà khách hàng cần soạn thảo.
- Nghiên cứu các tài liệu, thông tin của các bên trong hợp đồng cần soạn thảo;
- Cử (các) Luật sư tham gia vào ban đàm phán soạn thảo hợp đồng;
- Tư vấn giải pháp tối ưu hóa cho các bên;
- Tư vấn về những rủi ro có thể xảy ra để các bên có thể định lượng trước được hướng giải quyết tránh xảy ra tranh chấp sau này;
- Thẩm định các nội dung, rà soát lại, chỉnh sửa các điều khoản cả hợp đồng mà đối tác đưa ra cũng như các điều khoản mà hai bên thống nhất sửa đổi;
- Tư vấn và soạn thảo các nội dung khác của hợp đông trên cơ sở các quy định của pháp luật như điều khoản thanh toán, phạt hợp đồng, luật áp dụng, cơ quan tài phán.
- Tư vấn soạn thảo hợp đồng

3. Luật Gia Phát chuyên cung cấp những dịch vụ tư vấn hợp đồng như:

- Tư vấn soạn thảo Hợp đồng thương mại;

- Tư vấn soạn thảo Hợp đồng đầu tư;

- Tư vấn soạn thảo Hợp đồng dân sự;

- Tư vấn soạn thảo Hợp đồng lao động;

- Tư vấn soạn thảo Hợp đồng hợp tác kinh doanh;

- Tư vấn soạn thảo Hợp đồng mua bán hàng hóa;

- Tư vấn soạn thảo Hợp đồng bảo đảm bí mật;

- Tư vấn soạn thảo Hợp đồng

- Tư vấn soạn thảo Hợp đồng li – xăng;

- Tư vấn soạn thảo Hợp đồng mua bán;

- Tư vấn soạn thảo các loại hợp đồng khác.

MỌI THẮC MẮC XIN VUI LÒNG LIÊN HỆ:

Email: luatgiaphat@gmail.com
Website: luatgiaphat.com
Hỗ trợ trực tuyến 24/7

CÔNG TY LUẬT GIA PHÁT

Luật sư đầu tư nước ngoài:

098.1214.789

Luật sư Doanh Nghiệp:

0972.634.617

Luật sư sở hữu trí tuệ:

098.1214.789

Email: ceo@luatgiaphat.vn

Luật sư tư vấn giấy phép:

098.1214.789

Luật sư giải quyết tranh chấp:

098.1214.789

Luật sư tư vấn hợp đồng:

0972.634.617

Email: luatgiaphat@gmail.com

NHẬN XÉT VỀ BÀI VIẾT