Chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu

Thương hiệu, nhãn hiệu hàng hóa tạo ra lợi thế cạnh tranh, tạo ra giá trị cho doanh nghiệp. Chuyển nhượng nhãn hiệu là việc chủ sở hữu chuyển giao quyền sở hữu nhãn hiệu của mình cho cá nhân, tổ chức khác. Việc nhượng quyền sở hữu nhãn hiệu phải được lập thành văn bản với tên gọi “hợp đồng chuyển nhượng nhãn hiệu”.

Tư vấn thủ tục chuyển nhượng văn bằng bảo hộ

Chuyển nhượng văn bằng bảo hộ trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ bao gồm chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan và chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp. Hồ sơ chuyển nhượng văn bằng bảo hộ bao gồm những tài liệu gì, yêu cầu như thế nào, quy trình thủ tục ra sao, công ty tư vấn doanh nghiệp miễn phí Gia Phát sẽ giúp cho khách hàng hiểu rõ và thực hiện những công việc đó:


Tư vấn thủ tục chuyển nhượng văn bằng nhãn hiệu

Để xây dựng một nhãn hiệu có uy tín, nổi tiếng trên thị trường cần phải đầu tư rất nhiều thời gian, tiền bạc và công sức. Vì vậy, việc chuyển nhượng nhãn hiệu khiến cho các doanh nghiệp có thể tiết kiệm hơn rất nhiều trong việc kinh doanh. Làm thế nào để có thể chuyển nhượng văn bằng nhãn hiệu của một cá nhân, tổ chức này cho một cá nhân, tổ chức khác, công ty Luật Gia Phát chúng tôi xin được giải đáp cho quý khách hàng như sau: