Tư vấn thủ tục chuyển nhượng văn bằng bảo hộ


Chuyển nhượng văn bằng bảo hộ trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ bao gồm chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan và chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp. Hồ sơ chuyển nhượng văn bằng bảo hộ bao gồm những tài liệu gì, yêu cầu như thế nào, quy trình thủ tục ra sao, công ty tư vấn doanh nghiệp miễn phí Gia Phát sẽ giúp cho khách hàng hiểu rõ và thực hiện những công việc đó:

Chuyển nhượng văn bằng bảo hộ

Yêu cầu của việc chuyển nhượng văn bằng bảo hộ
   Chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan là việc chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan chuyển giao quyền sở hữu của mình cho tổ chức, cá nhân khác.

    Tuy nhiên, tác giả không được chuyển nhượng các quyền nhân thân như: quyền Đặt tên cho tác phẩm; quyền đứng tên thật hoặc bút danh trên tác phẩm; quyền được nêu tên thật hoặc bút danh khi tác phẩm được công bố, sử dụng; quyền bảo vệ sự toàn vẹn của tác phẩm, không cho người khác sửa chữa, cắt xén hoặc xuyên tạc tác phẩm dưới bất kỳ hình thức nào gây phương hại đến danh dự và uy tín của tác giả.

    Chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp là việc chủ sở hữu quyền sở hữu công nghiệp chuyển giao quyền sở hữu của mình cho tổ chức, cá nhân khác.

    Việc chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan và  quyền sở hữu công nghiệp phải được thực hiện dưới hình thức hợp đồng bằng văn bản hoặc hình thức khác theo quy định của pháp luật.

    Nội dung hợp đồng chuyển nhượng văn bằng bảo hộ:
     Hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả, quyền liên quan và quyền sở hữu công nghiệp đều bao gồm các nội dung sau:

  - Tên và địa chỉ đầy đủ của bên chuyển nhượng và bên được chuyển nhượng;

  - Căn cứ chuyển nhượng;

  - Giá chuyển nhượng;

  - Quyền và nghĩa vụ của bên chuyển nhượng và bên được chuyển nhượng

  - Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng.

     Dịch vụ pháp lý của Luật Gia Phát
  - Tư vấn các vấn đề liên quan đến hoạt động chuyển nhượng văn bằng bảo hộ như: đánh giá về giá trị thực của văn bằng bảo hộ trước khi chuyển nhượng, thủ tục chuyển nhượng, giải quyết tranh chấp phát sinh trong quá trình chuyển nhượng…

  -  Kiểm tra, đánh giá tính pháp lý của các yêu cầu tư vấn và các giấy tờ của khách hàng;

  - Hoàn tất các thủ tục chuyển nhượng văn bằng bảo hộ cho khách hàng khi có yêu cầu;

  - Hỗ trợ khách hàng sau dịch vụ.    

- Hỗ trợ khách hàng sau dịch vụ.
Hotline (24/7): 098.1214.789 (Tư vấn miễn phí)
Email: ceo@luatgiaphat.vn

CÔNG TY LUẬT GIA PHÁT

Luật sư đầu tư nước ngoài:

098.1214.789

Luật sư Doanh Nghiệp:

0972.634.617

Luật sư sở hữu trí tuệ:

0243.2323.695

Email: ceo@luatgiaphat.vn

Luật sư tư vấn giấy phép:

098.1214.789

Luật sư giải quyết tranh chấp:

0243.2323.695

Luật sư tư vấn hợp đồng:

0972.634.617

Email: luatgiaphat@gmail.com

NHẬN XÉT VỀ BÀI VIẾT