Chuyển nhượng mạch tích hợp bán dẫn

Mạch tích hợp bán dẫn là sản phẩm dưới dạng thành phẩm hoặc bán thành phẩm, trong đó các phần tử với ít nhất một phần tử tích cực và một số hoặc tất cả các mối liên kết được gắn liền bên trong hoặc bên trên tấm vật liệu bán dẫn nhằm thực hiện chức năng điện tử. Mạch tích hợp đồng nghĩa với IC, chip và mạch vi điện tử.

Mạch tích hợp bán dẫn có ý nghĩa rất quan trọng trong ngành điện tử. Vậy những nhà đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực này phải luôn quan tâm đến việc trao đổi, mua bán loại tài sản trí tuệ này để ngày càng phát triển, đổi mới.

mạch tích hợp bán dẫn

Một số điều cần lưu ý khi tiến hành chuyển nhượng mạch tích hợp bán dẫn

Thứ nhất, về hình thức chuyển nhượng: Việc chuyển nhượng phải được thể hiện dưới dạng hợp đồng băng văn bản.

Thứ hai, việc chuyển nhượng quyền sở hữu Nhãn hiệu chỉ được pháp luật thừa nhận nếu không vi phạm những hạn chế sau:

- Chủ sở hữu chỉ chuyển nhượng những quyền mà mình được bảo hộ.

Thứ ba, hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp phải chứa đầy đủ các nội dung sau:

- Tên, địa chỉ cụ thể của các bên trong hợp đồng.

- Căn cứ chuyển nhượng.

- Giá cả.

- Quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng.

-  Đối với thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn thì hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp của các đối tượng này chỉ có hiệu lực khi đã được đăng ký tại Cục sở hữu trí tuệ.
Hỗ trợ khách hàng sau dịch vụ.
Hotline (24/7): 098.1214.789 (Tư vấn miễn phí)
Email: ceo@luatgiaphat.vn

CÔNG TY LUẬT GIA PHÁT

Luật sư đầu tư nước ngoài:

098.1214.789

Luật sư Doanh Nghiệp:

0972.634.617

Luật sư sở hữu trí tuệ:

098.1214.789

Email: ceo@luatgiaphat.vn

Luật sư tư vấn giấy phép:

098.1214.789

Luật sư giải quyết tranh chấp:

098.1214.789

Luật sư tư vấn hợp đồng:

0972.634.617

Email: luatgiaphat@gmail.com

NHẬN XÉT VỀ BÀI VIẾT