Thay đổi địa chỉ trụ sở chính công ty

Trụ sở chính của công ty là nơi giao dịch chủ đạo trong các mối quan hệ khách hàng, đối tác cũng như giao dịch với cơ quan nhà nước. Việc lựa chọn một địa điểm phù hợp cũng là yếu tố tiên quyết trong việc hoạt động của doanh nghiệp. Có những doanh nghiệp lựa chọn địa điểm xong phải thay cho phù hợp dẫn tới việc thực hiện thay đổi trụ sở chính của doanh nghiệp thông báo tới phòng đăng ký kinh doanh .

Thủ tục giải thể công ty TNHH

Do nhu cầu xã hội hiện nay, nhiều doanh nghiệp gặp phải tình trạng khó khăn và dẫn tới quyết định giải thể, Đây là một thủ tục phức tạp đòi hỏi nhiều kỹ năng. Luật Gia Phát sẽ tư vấn miễn phí cho quý khách hàng khi khách hàng có nhu cầu.


Thủ tục thay đổi thông tin doanh nghiệp

Thông tin doanh nghiệp bao gồm nhiều loại thông tin như: số điện thoại liên hệ, số fax, địa chỉ thư điện tử (email), trang thông tin điện tử (website) của doanh nghiệp; thông tin cá nhân của chủ sở hữu/các thành viên/cổ đông công ty; thông tin cá nhân của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp…

Thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty

Hiện nay việc lựa chọn một người đại diện theo pháp luật cho phù hợp với doanh nghiệp là điều không dễ. Doanh nghiệp sẽ luôn có sự thay đổi cần thiết đối với hoạt động của mình. Hãy đến với Luật Gia Phát để được tư vấn miễn phí và thực hiện dịch vụ, Chỉ cần quý khách cung cấp những thông tin cần thiết, Luật Gia Phát sẽ thực hiện dịch vụ trọn gói.


Thay đổi đăng ký tên doanh nghiệp

Để thay đổi tên công ty, các doanh nghiệp tiến hành đăng ký đổi tên tại Phòng đăng ký kinh doanh đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.

Thay đổi giám đốc công ty cổ phần

Trong cơ cấu tổ chức mô hình công ty cổ phần, Giám đốc công ty cổ phần thường là người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần. Việc thay đổi Giám đốc công ty cổ phần cần phải thực hiện thủ tục nhất định theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp để đảm bảo cập nhật đầy đủ nội dung thay đổi trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cũng như thông tin đăng ký doanh nghiệp tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.