Sáp nhập doanh nghiệp

Mục lục bài viết

  1. I. Sáp nhập doanh nghiệp
  2. 1. Về thủ tục sáp nhập doanh nghiệp, gồm các bước cơ bản sau:
  3. 2. Hồ sơ đăng ký kinh doanh công ty nhận sáp nhập bao gồm:
  4. II. Mua bán doanh nghiệp
  5. 1. Thành phần hồ sơ gồm có:
  6. 2. Dịch vụ tư vấn thủ tục mua bán công ty của Luật Gia Phát:

Ngày nay, thị trường càng ngày càng có sự cạnh tranh gay gắt, nhiều công ty có quy mô vừa và nhỏ đang lâm vào tình trạng không có thị trường kinh doanh, thiếu vốn hoặc nhân sự… Chính vì vậy, xu hướng mua bán doanh nghiệp, sáp nhập các doanh nghiệp hiện nay đang ngày càng trở nên phổ biến. Sau đây, Luật Gia Phát xin cung cấp thông tin về mua bán doanh nghiệp, sát nhập doanh nghiệp tới Quý khách hàng.

I. Sáp nhập doanh nghiệp

1. Về thủ tục sáp nhập doanh nghiệp, gồm các bước cơ bản sau:

Bước 1: Công ty bị sáp nhập và công ty nhận sáp nhập chuẩn bị hợp đồng sáp nhập và dự thảo Điều lệ công ty nhận sáp nhập. Các thành viên, chủ sở hữu công ty hoặc các cổ đông của các công ty liên quan phải thông qua hợp đồng sáp nhập và Điều lệ công ty nhận sáp nhập.

Hợp đồng sáp nhập phải có các nội dung chủ yếu sau:

- Tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty nhận sáp nhập;

- Tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty bị sáp nhập;

- Thủ tục và điều kiện sáp nhập;

- Phương án sử dụng lao động;

- Thủ tục, thời hạn và điều kiện chuyển đổi tài sản, chuyển đổi phần vốn góp, cổ phần, trái phiếu của công ty bị sáp nhập thành phần vốn góp, cổ phần, trái phiếu của công ty nhận sáp nhập;

- Thời hạn thực hiện sáp nhập;

Hợp đồng sáp nhập trên phải được gửi đến tất cả các chủ nợ của công ty (nếu có) và thông báo cho người lao động biết trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày thông qua.

Bước 2: Sau khi thông qua Hợp đồng sáp nhập và Điều lệ công ty nhận sáp nhập, các bên tiến hành thủ tục đăng ký kinh doanh công ty nhận sáp nhập tại Phòng đăng ký kinh doanh nơi đặt trụ sở chính của Công ty nhận sáp nhập.

2. Hồ sơ đăng ký kinh doanh công ty nhận sáp nhập bao gồm:

- Đơn đăng ký thành lập doanh nghiệp (theo mẫu)

- Dự thảo Điều lệ công ty nhận sáp nhập;

- Danh sách thành viên/cổ đông sáng lập công ty nhận sáp nhập;

- Hợp đồng sáp nhập doanh nghiệp;

- Bản sao chứng thực Giấy tờ chứng thực cá nhân đối với thành viên/ cổ đông/ chủ sở hữu là cá nhân, bản sao Giấy đăng ký doanh nghiệp/Quyết định thành lập đối với thành viên/ cổ đông/ chủ sở hữu là tổ chức;

Sau khi đăng ký kinh doanh, công ty bị sáp nhập sẽ chấm dứt tồn tại; công ty nhận sáp nhập sẽ được hưởng các quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác của công ty bị sáp nhập.

 

II. Mua bán doanh nghiệp

1. Thành phần hồ sơ gồm có:

Thông báo việc thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân hoặc thông báo về việc thay đổi cổ đông, thành viên công ty;
Hợp đồng mua bán doanh nghiệp tư nhân hoặc hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, vốn góp công ty;
Danh sách thành viên, cổ đông mới của công ty;
Biên bản họp và Quyết định chuyển nhượng cổ phần, vốn góp của thành viên trong công ty;
Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, vốn góp vào công ty và biên bản thanh lý hợp đồng;
Các giấy tờ cần thiết khác.

2. Dịch vụ tư vấn thủ tục mua bán công ty của Luật Gia Phát:

- Tư vấn cho khách hàng những quy định của pháp luật về thủ tục mua bán công ty;
- Tiến hành soạn thảo hồ sơ pháp lý mua bán công ty;
- Hướng dẫn khách hàng chuẩn bị các giấy tờ cần thiết khác;
- Đại diện cho khách hàng thực hiện thủ tục mua bán công ty tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
- Hỗ trợ khách hàng sau dịch vụ.

Quý doanh nghiệp có nhu cầu thực hiện thủ tục sáp nhập doanh nghiệp, xin liên hệ với  Luật Gia Phát để được các chuyên viên hỗ trợ tư vấn và hướng dẫn các thủ tục cụ thể, chi tiết nhất.

Hotline: 098.1214.789

Email: luatgiaphat@gmail.com

Mọi thông tin chi tiết xem tại Website: luatgiaphat.com/luatgiaphat.vn

Hỗ trợ trực tuyến 24/7.

CÔNG TY LUẬT GIA PHÁT

Luật sư đầu tư nước ngoài:

098.1214.789

Luật sư Doanh Nghiệp:

0972.634.617

Luật sư sở hữu trí tuệ:

0243.2323.695

Email: ceo@luatgiaphat.vn

Luật sư tư vấn giấy phép:

098.1214.789

Luật sư giải quyết tranh chấp:

0243.2323.695

Luật sư tư vấn hợp đồng:

0972.634.617

Email: luatgiaphat@gmail.com

NHẬN XÉT VỀ BÀI VIẾT