Sáp nhập doanh nghiệp

Mục lục bài viết

 1. 1. Về điều kiện sáp nhập doanh nghiệp
 2. 2. Về thủ tục sáp nhập doanh nghiệp
 3. 3. Hồ sơ đăng ký kinh doanh Công ty nhận sáp nhập
 4. 4. Hậu quả pháp lý khi sáp nhập công ty
 5. 5. Dịch vụ tư vấn thủ tục sáp nhập doanh nghiệp của Luật Gia Phát

Ngày nay, thị trường cạnh tranh ngày càng gay gắt, nhiều doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ đnag lâm vào tình trạng không có thị trường kinh doanh, thiếu vốn hoặc nhân sự. Chính vì vậy, hoạt động mua bán, sáp nhập doanh nghiệp là điều tất yếu trên thị trường. Sáp nhập doanh nghiệp là hoạt động xảy ra tiếp nối hoạt động mua bán doanh nghiệp.

Sau đây, Luật Gia Phát xin cung cấp thông tin về hoạt động sáp nhập doanh nghiệp như sau:

1. Về điều kiện sáp nhập doanh nghiệp

 • Trường hợp sáp nhập mà công ty nhận sáp nhập Hợp đồng sáp nhập phải được gửi đến tất cả chủ nợ và thông báo cho người lao động biết trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày thông qua.
 • Nghiêm cấm các trường hợp sáp nhập mà trong đó công ty nhận sáp nhập chiếm trên 50% thị phần của thị trường liên quan, trừ trường hợp được quy định khác trong Luật cạnh tranh.

2. Về thủ tục sáp nhập doanh nghiệp

Bước 1: Công ty bị sáp nhập và công ty nhận sáp nhập chuẩn bị Hợp đồng sáp nhập và dự thảo Điều lệ công ty nhận sáp nhập.

Hợp đồng sáp nhập phải có các nội dung chủ yếu sau:

 • Tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty nhận sáp nhập;
 • Tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty bị sáp nhập;
 • Thủ tục và điều kiện sáp nhập;
 • Phương án sử dụng lao động;
 • Cách thức, thủ tục, thời hạn và điều kiện chuyển đổi tài sản, chuyển đổi phần vốn góp, cổ phần, trái phiếu của công ty bị sáp nhập thành phần vốn góp, cổ phần, trái phiếu của công ty nhận sáp nhập;
 • Thời hạn thực hiện sáp nhập.

Bước 2: Các thành viên, chủ sở hữu công ty hoặc các cổ đông liên quan phải thông qua Hợp đồng sáp nhập và Điều lệ công ty nhận sáp nhập. Hợp đồng sáp nhập phải được gửi đến tất cả chủ nợ và thông báo cho người lao động biết trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày thông qua.

Bước 3: Sau khi thông qua Hợp đồng sáp nhập và Điều lệ công ty nhận sáp nhập, các bên tiến hành thủ tục đăng ký kinh doanh công ty nhận sáp nhập tại Phòng đăng ký kinh doanh nơi đặt trụ sở chính của Công ty nhận sáp nhập.

3. Hồ sơ đăng ký kinh doanh Công ty nhận sáp nhập

 • Hợp đồng sáp nhập;
 • Nghị quyết, quyết định về việc thông qua hợp đồng sáp nhập và bản sao biên bản họp Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc thông qua hợp đồng sáp nhập của công ty nhận sáp nhập;
 • Nghị quyết, quyết định về việc thông qua hợp đồng sáp nhập và bản sao biên bản họp Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc thông qua hợp đồng sáp nhập của công ty bị sáp nhập, trừ trường hợp công ty nhận sáp nhập là thành viên, cổ đông sở hữu trên 65% vốn điều lệ đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh hoặc cổ phần có quyền biểu quyết đối với công ty cổ phần của công ty bị sáp nhập.

4. Hậu quả pháp lý khi sáp nhập công ty

Sau khi công ty nhận sáp nhập đăng ký doanh nghiệp, công ty bị sáp nhập chấm dứt tồn tại; công ty nhận sáp nhập được hưởng các quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các nghĩa vụ, các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác của công ty bị sáp nhập. Các công ty nhận sáp nhập đương nhiên kế thừa toàn bộ quyền, nghĩa vụ, và lợi ích hợp pháp của các công ty bị sáp nhập theo hợp đồng sáp nhập.

5. Dịch vụ tư vấn thủ tục sáp nhập doanh nghiệp của Luật Gia Phát

 • Tư vấn cho khách hàng các quy định của pháp luật về thủ tục liên quan đến sáp nhập doanh nghiệp;
 • Tiến hành soạn thảo hồ sơ pháp lý sáp nhập doanh nghiệp;
 • Hướng dẫn khách hàng chuẩn bị các giấy tờ cần thiết khác;
 • Đại diện cho khách hàng thực hiện thủ tục cần thiết đối với sáp nhập doanh nghiệp tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
 • Hỗ trợ khách hàng sau dịch vụ.

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Gia Phát về hồ sơ và thủ tục thực hiện hoạt động sáp nhập doanh nghiệp. Quý doanh nghiệp có nhu cầu thực hiện thủ tục sáp nhập doanh nghiệp, xin vui lòng liên hệ với Luật Gia Phát để được các chuyên viên hỗ trợ tư vấn và hướng dẫn các thủ tục cụ thể, chi tiết nhất.

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH Gia Phát

Hotline (24/7): 0981.214.789

Email: ceo@luatgiaphat

Website: luatgiaphat.com/luatgiaphat.vn

CÔNG TY LUẬT GIA PHÁT

Luật sư đầu tư nước ngoài:

098.1214.789

Luật sư Doanh Nghiệp:

0972.634.617

Luật sư sở hữu trí tuệ:

098.1214.789

Email: ceo@luatgiaphat.vn

Luật sư tư vấn giấy phép:

098.1214.789

Luật sư giải quyết tranh chấp:

098.1214.789

Luật sư tư vấn hợp đồng:

0972.634.617

Email: luatgiaphat@gmail.com

NHẬN XÉT VỀ BÀI VIẾT