Hỏi đáp thủ tục chuyển nhượng vốn

(Nguyễn Bá Mạnh - Hà Nội): Công ty chúng tôi là được thành lập công ty cổ phần tại Hà nội, được thành lập tháng 08/2010 gồm 3 thành viên góp vốn. Bây giờ 1 thành viên góp vốn - vừa là người đại diện theo pháp luật muốn chuyển nhượng lại số cổ phần đã góp cho một người khác (có thể là thành viên đang góp vốn, có thể là người khác) và Công ty thay đổi người đại diện pháp luật.

Ví dụ: Hiện tại ông A (40%), B (30%) và C (30%) góp vốn. Bây giờ ông A muốn chuyển nhượng lại số vốn này cho ông B, C hoặc 1 người bên ngoài khác. và Công ty thay đổi người đại diện theo pháp luật cổ phần mới: Ông B hoặc C hoặc người góp vốn mới. Vậy cho tôi hỏi, thủ tục tiến hành như thế nào? Các biểu mẫu?

Luật sư trả lời: Do trường hợp của công ty đã thành lập sau 3 năm nên việc chuyển nhượng sẽ không hiển thị tên cổ đông mới trên đăng ký kinh doanh,

Soạn thảo 1 bộ hồ sơ bao gồm:

  • Biên bản của đại hội đồng cổ đông về việc chuyển nhượng,
  • Quyết định của chủ tịch HĐQT về việc chuyển nhượng,
  • Thông báo về việc chuyển nhượng cổ phần
  • CMT nhân dân của  cổ đông moi
  • Hợp đồng chuyển nhượng
  • Xác nhận thanh toán,
  • THông báo lập sổ cổ đông lần gần nhất và mới nhất
  • Danh sách cổ đông mới.
  • Thông báo về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật
  • Về biểu mẫu quý khách có thể tham khảo trong thông tư 14/2014/BKHĐT có hướng dẫn cụ thể.

CÔNG TY LUẬT GIA PHÁT

Luật sư đầu tư nước ngoài:

098.1214.789

Luật sư Doanh Nghiệp:

0972.634.617

Luật sư sở hữu trí tuệ:

098.1214.789

Email: ceo@luatgiaphat.vn

Luật sư tư vấn giấy phép:

098.1214.789

Luật sư giải quyết tranh chấp:

098.1214.789

Luật sư tư vấn hợp đồng:

0972.634.617

Email: luatgiaphat@gmail.com

NHẬN XÉT VỀ BÀI VIẾT