Điều kiện, thủ tục xin cấp Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

Mục lục bài viết

  1. 1. Trang thông tin điện tử tổng hợp là gì?
  2. 2. Lưu ý khi thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp
  3. 3. Xin cấp Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp
  4. Điều kiện xin cấp Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp
  5. Thời hạn của Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp
  6. Thẩm quyền cấp Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

Ngày nay, dưới sự phát triển như vũ bão của công nghệ thông tin, con người tiếp nhận thông tin qua nhiều phương thức, trong đó thông tin từ các nguồn trên mạng là chủ yếu. Từ đó, loại hình trang thông tin điện tử tổng hợp xuất hiện, đáp ứng được nhu cầu tìm kiếm thông tin của người dùng. Tuy nhiên, khi thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp cần phải xin cấp phép từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Sau đây, Luật Gia Phát xin phép cung cấp thông tin đến quý khách hàng các lưu ý khi tiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp như sau:

1. Trang thông tin điện tử tổng hợp là gì?

Trang thông tin điện tử tổng hợp là trang thông tin điện tử của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp cung cấp thông tin tổng hợp trên cơ sở trích dẫn nguyên văn, chính xác nguồn tin chính thức và ghi rõ tên tác giả hoặc tên cơ quan của nguồn chính thức, thời gian đã đăng, phát thông tin đó.

2. Lưu ý khi thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

Tổ chức, doanh nghiệp chỉ được thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp khi có Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp.

Do đó, tổ chức, doanh nghiệp bắt buộc phải thực hiện thủ tục xin cấp Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp.

3. Xin cấp Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

Điều kiện xin cấp Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

Tổ chức, doanh nghiệp chỉ được cấp Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp khi có đủ các điều kiện sau đây:

- Là tổ chức, doanh nghiệp được thành lập theo pháp luật Việt Nam có chức năng, nhiệm vụ hoặc ngành nghề đăng ký kinh doanh phù hợp với dịch vụ và nội dung thông tin cung cấp đã được đăng trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp;

- Có tổ chức, nhân sự đáp ứng các điều kiện sau:

+ Có ít nhất 01 nhân sự chịu trách nhiệm quản lý nội dung thông tin là người có quốc tịch Việt Nam hoặc đối với người nước ngoài có thẻ tạm trú do cơ quan có thẩm quyền cấp còn thời hạn ít nhất 06 tháng tại Việt Nam kể từ thời điểm nộp hồ sơ;

+ Có bộ phận quản lý nội dung thông tin.

+ Có bộ phận quản lý kỹ thuật có tối thiểu 01 người đáp ứng quy định về kỹ năng quản trị mạng trang thông tin điện tử và kỹ năng an toàn, bảo mật thông tin.

- Đã đăng ký tên miền sử dụng để thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp đáp ứng các điều kiện sau:

+ Đối với tổ chức, doanh nghiệp không phải là cơ quan báo chí, dãy ký tự tạo nên tên miền không được giống hoặc trùng với tên cơ quan báo chí.

+ Trang thông tin điện tử tổng hợp sử dụng ít nhất 01 tên miền “.vn” và lưu giữ thông tin tại hệ thống máy chủ có địa chỉ IP ở Việt Nam.

+ Trang thông tin điện tử tổng hợp của cùng một tổ chức, doanh nghiệp không được sử dụng cùng một tên miền.

+ Tên miền “.vn” phải còn thời hạn sử dụng ít nhất là 06 tháng tại thời điểm đề nghị cấp phép và phải tuân thủ quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet. Đối với tên miền quốc tế phải có xác nhận sử dụng tên miền hợp pháp.

- Có biện pháp bảo đảm an toàn thông tin, an ninh thông tin và quản lý thông tin đảm bảo điều kiện sau:

+ Có uy trình quản lý thông tin công cộng: Xác định phạm vi nguồn thông tin khai thác, cơ chế quản lý, kiểm tra thông tin trước và sau khi đăng tải;

+ Có cơ chế kiểm soát nguồn tin, đảm bảo thông tin tổng hợp đăng tải phải chính xác theo đúng thông tin nguồn;

+ Có cơ chế phối hợp để có thể loại bỏ ngay nội dung vi phạm khoản 1 Điều 5 Nghị định này chậm nhất sau 03 giờ kể từ khi tự phát hiện hoặc có yêu cầu của Bộ Thông tin và Truyền thông hoặc cơ quan cấp phép (bằng văn bản, điện thoại, email).

Thời hạn của Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp có thời hạn theo đề nghị của tổ chức, doanh nghiệp nhưng tối đa không quá 10 năm.

Thẩm quyền cấp Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

- Cục quản lý Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông cấp phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp cho cơ quan báo chí, cơ quan ngoại giao và lãnh sự, tổ chức trực thuộc Trung ương, tổ chức tôn giáo hoạt động hợp pháp tại Việt Nam; tổ chức Chính phủ và phi chính phủ nước ngoài hoạt động hợp pháp tại Việt Nam; Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan, tổ chức khác theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Sở Thông tin và Truyền thông cấp phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp cho tổ chức, doanh nghiệp không thuộc các đối tượng trên

Trên đây là tư vấn của Luật Gia Phát về những lưu ý khi thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp. Với đội ngũ chuyên viên có kinh nghiệm, Luật Gia Phát cung cấp dịch vụ xin cấp Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trong thời gian nhanh nhất.

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ:

Công ty Luật TNHH Gia Phát

Hotline (24/7): 0981.214.789

Email: ceo@luatgiaphat

Website: luatgiaphat.com/luatgiaphat.vn

CÔNG TY LUẬT GIA PHÁT

Luật sư đầu tư nước ngoài:

098.1214.789

Luật sư Doanh Nghiệp:

0972.634.617

Luật sư sở hữu trí tuệ:

098.1214.789

Email: ceo@luatgiaphat.vn

Luật sư tư vấn giấy phép:

098.1214.789

Luật sư giải quyết tranh chấp:

098.1214.789

Luật sư tư vấn hợp đồng:

0972.634.617

Email: luatgiaphat@gmail.com

NHẬN XÉT VỀ BÀI VIẾT