Tài chính và tài sản của Trung tâm ngoại ngữ 2022

Mục lục bài viết

  1. Tài sản và quản lý, sử dụng tài sản
  2. Nguồn tài chính và quản lý, sử dụng tài chính

Tài sản và quản lý, sử dụng tài sản

Tài sản của trung tâm ngoại ngữ bao gồm: đất đai, công trình xây dựng; các trang thiết bị và tài sản được Nhà nước giao cho trung tâm quản lý và sử dụng (đối với trung tâm công lập) hoặc do cá nhân, tập thể tham gia góp vốn khi thành lập (đối với trung tâm tư thục và trung tâm có vốn đầu tư nước ngoài) hoặc được biếu tặng, cho, tài trợ; các tài sản được hình thành từ hoạt động của trung tâm. Trung tâm quản lý và sử dụng tài sản theo quy định của pháp luật.
Mọi thành viên trong trung tâm ngoại ngữ có trách nhiệm giữ gìn, bảo vệ tài sản của trung tâm. Hằng năm, trung tâm phải tổ chức kiểm kê đánh giá lại giá trị tài sản của trung tâm và thực hiện chế độ báo cáo theo quy định của pháp luật.

Nguồn tài chính và quản lý, sử dụng tài chính

  • Nguồn tài chính:

                    - Ngân sách nhà nước cấp hoặc vốn góp của tổ chức, cá nhân;
                    - Nguồn vốn vay theo quy định của pháp luật;
                    - Các Khoản đầu tư, biếu, tặng, viện trợ, tài trợ không hoàn lại theo quy định của pháp luật;
                    - Học phí thu từ người học theo quy định của pháp luật;
                    - Các nguồn thu hợp pháp khác (nếu có).

  • Trung tâm ngoại ngữ quản lý và sử dụng tài chính của trung tâm, chấp hành đầy đủ các chế độ tài chính, kế toán, kiểm toán, thuế, thống kê báo cáo định kỳ và công khai tài chính theo quy định của pháp luật.
  • Trung tâm ngoại ngữ tư thục và trung tâm ngoại ngữ có vốn đầu tư nước ngoài tự chủ về tài chính, tự cân đối thu chi, hoạt động tài chính phải dựa trên trên nguyên tắc tự nguyện, phù hợp với các quy định hiện hành.


Với tôn chỉ hoạt động dựa trên ba chữ : Tâm -Tài- Tình, Luật Gia Phát luôn quan niệm thành công của khách hàng là thước đo giá trị nghề Luật sư. Tự tin với nhiều ưu điểm vượt trội của đội ngũ luật sư, chuyên viên pháp lý có nhiều kinh nghiệm đa dạng trên các lĩnh vực khác nhau và có thể cùng lúc giải quyết hầu hết các yêu cầu phát sinh trong quá trình họa động của doanh nghiệp, Luật Gia Phát tự hào là Công ty luật cung cấp dịch vụ luật sư cho doanh nghiệp một cách hiệu quả và chi phí hợp lý.
 

Để được tư vấn mọi vấn đề pháp lý liên quan vui lòng liên hệ:
Hotline: 098.1214.789
Email: ceo@luatgiaphat.vn
Website: Luatgiaphat.com / Luatgiaphat.vn

CÔNG TY LUẬT GIA PHÁT

Luật sư đầu tư nước ngoài:

098.1214.789

Luật sư Doanh Nghiệp:

0972.634.617

Luật sư sở hữu trí tuệ:

098.1214.789

Email: ceo@luatgiaphat.vn

Luật sư tư vấn giấy phép:

098.1214.789

Luật sư giải quyết tranh chấp:

098.1214.789

Luật sư tư vấn hợp đồng:

0972.634.617

Email: luatgiaphat@gmail.com

NHẬN XÉT VỀ BÀI VIẾT