Tư vấn thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư

Mục lục bài viết

 1. Thành phần hồ sơ
 2. Thủ tục, trình tự điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư

Trong trường hợp các dự án đầu tư cần thay đổi nội dung đăng ký đầu tư để phù hợp với dự án đầu tư của mình thì nhà đầu tư sẽ phải điều chỉnh theo đúng quy định pháp luật hiện hành. Với nội dung bài viết dưới đây, Luật Gia Phát xin được tư vấn về thủ tục Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư.

Căn cứ theo quy định tại khoản 11 Điều 3 Luật đầu tư 2020 thì “Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (hay còn gọi là Giấy chứng nhận đầu tư) là văn bản giấy hoặc bản điện tử ghi nhận thông tin đăng ký của nhà đầu tư về dự án đầu tư”.

Thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư là tổ chức, cá nhân thực hiện các thủ tục để thay đổi thông tin trên giấy chứng nhận đầu tư được cấp bởi cơ quan có thẩm quyền. Ta có thể hiểu là nếu Nhà đầu tư thay đổi một trong các thông tin của nội dung Dự án trên Giấy chứng nhận đầu tư (được quy định tại Điều 40 Luật Đầu tư năm 2020) thì Nhà Đầu tư phải làm thủ tục Điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư.

Thành phần hồ sơ

 • Văn bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư;

 • Văn bản báo cáo quá trình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;
 • Quyết định về điều chỉnh dự án đầu tư của nhà đầu tư;
 • Chứng minh nhân dân bản sao có công chứng, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; Giấy chứng nhận thành lập bản hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức (trường hợp điều chỉnh nội dung có liên quan);
 • Tài liệu đề xuất dự án đầu tư: nhà đầu tư thực hiện dự án, mục tiêu, quy mô, vốn đầu tư và phương án huy động vốn, địa điểm, thời hạn, tiến độ đầu tư, nhu cầu về nhân sự, đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư, đánh giá tác động của dự án (trường hợp điều chỉnh nội dung có liên quan);
 • Bản sao của một trong các tài liệu: báo cáo tài chính hai năm gần nhất của nhà đầu tư; bản cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; bản cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; văn bản thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư (trường hợp điều chỉnh nội dung có liên quan);
 • Đề xuất nhu cầu sử dụng đất; trường hợp dự án không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao thỏa thuận thuê địa điểm hoặc tài liệu khác xác nhận nhà đầu tư có quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án (trường hợp điều chỉnh nội dung có liên quan);
 • Văn bản giải trình về sử dụng công nghệ đối với dự án: tên công nghệ, xuất xứ công nghệ, sơ đồ quy trình công nghệ; thông số kỹ thuật chính, tình trạng sử dụng của máy móc, …(trường hợp điều chỉnh nội dung có liên quan);
 • Hợp đồng hợp tác kinh doanh đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC (trường hợp điều chỉnh nội dung có liên quan).

Thủ tục, trình tự điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư

 • Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ.

 • Bước 2: Nộp hồ sơ.

Sau khi đã chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo hướng dẫn trên, Nhà đầu tư tiến hành nộp hồ sơ tại Cơ quan đã cấp Giấy chứng nhận đầu tư.

 • Bước 3: Cơ quan nhà nước thẩm định hồ sơ.

Sau khi tiếp nhận đầy đủ hồ sơ từ Nhà đầu tư, Cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ thẩm định tính hợp lệ của hồ sơ điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư. Trong trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không chính xác, Cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ yêu cầu Nhà đầu tư sửa đổi, bổ sung.

 • Bước 4: Nhận kết quả.

Với hồ sơ hợp lệ, Cơ quan có thẩm quyền sẽ cấp Giấy chứng nhận đầu tư đã điều chỉnh cho Nhà đầu tư. Trong trường hợp từ chối điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư, Cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh phải thông báo bằng văn bản cho Nhà đầu tư và nêu rõ lý do.

Trên đây là nội dung bài viết về tư vấn thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Nếu quý khách hàng có nhu cầu tư vấn hay hỗ trợ về thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư thì hãy liên hệ ngay với Luật Gia Phát để có thể được hỗ trợ sớm nhất.

Để được tư vấn mọi vấn đề pháp lý liên quan vui lòng liên hệ:

Hotline: 098.1214.789

Email: ceo@luatgiaphat.vn

CÔNG TY LUẬT GIA PHÁT

Luật sư đầu tư nước ngoài:

098.1214.789

Luật sư Doanh Nghiệp:

0972.634.617

Luật sư sở hữu trí tuệ:

098.1214.789

Email: ceo@luatgiaphat.vn

Luật sư tư vấn giấy phép:

098.1214.789

Luật sư giải quyết tranh chấp:

098.1214.789

Luật sư tư vấn hợp đồng:

0972.634.617

Email: luatgiaphat@gmail.com

NHẬN XÉT VỀ BÀI VIẾT