Mở chi nhánh, văn phòng đại diện nước ngoài tại Việt Nam

Đối với các hoạt động thương mại của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam, Nhà nước luôn có sự quan tâm, thúc đẩy và tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy hợp tác trong nước với thương nhân nước ngoài bằng nhiều biện pháp, trong đó có các quy định pháp luật về thủ tục hành chính để thương nhân nước ngoài có thể có hoạt động thương mại tại Việt Nam.

Tư vấn mở doanh nghiệp FDI theo quy định của pháp luật hiện hành

Bạn là nhà đầu tư nước ngoài muốn mở công ty tại Việt Nam nhưng đang không biết thủ tục mở công ty FDI làm thế nào, tìm ai để nhận được sự giúp đỡ cũng như tư vấn mở công ty FDI ài tại Việt Nam, làm thế nào để xin được giấy chứng nhận đầu tư. Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực tư vấn xin cấp giấy phép đầu tư cho doanh nghiệp FDI , Luật Gia Phát sẽ tư vấn một cách rõ nét nhất về vấn đề này.