Điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư theo quy định mới nhất

Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư là việc làm bắt buộc để thay đổi hoặc điều chỉnh nội dung trên giấy chứng nhận đăng ký đầu tư khi một doanh nghiệp muốn mở rộng hoạt động đầu tư sang một lĩnh vực khác. Tuy nhiên thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư có thể gây ra những khó khăn nhất định do việc thay đổi nhà đầu tư hoặc bổ sung một số điều khoản mới giữa các bên liên quan.

Khi muốn điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư cần làm như thế nào?

Như chúng ta đã biết sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thì chủ đầu tư phải thực hiện theo đúng dự án đầu tư được cấp giấy chứng nhận. Trường hợp chủ đầu tư muốn thay đổi dự án đầu tư, bắt buộc phải thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.


Thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư.

Trong trường hợp không phải cấp quyết định chủ trương đầu tư.

Văn bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư;

Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;

Bạn cần làm gì để điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư?

Hiện nay, nhiều nhà đầu tư muốn điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư nhưng không biết bắt đầu từ đâu, phải làm những thủ tục gì để đúng theo quy định của pháp luật. Chúng tôi xin tư vấn cho các doanh nghiệp về hồ sơ điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.


Thủ tục cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, Giấy phép thành lập Chi nhánh. ​

Điều chỉnh  Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, Giấy phép thành lập Chi nhánh chỉ được quy định trong một số trường hợp cụ thể như thay đổi địa điểm kinh doanh với điều kiện địa điểm đó vấn trực thuộc cùng một tỉnh, thành phố của địa điểm ban đầu.

Thủ tục điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, Giấy phép thành lập Chi nhánh

Sau khi xin Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, Giấy phép thành lập chi nhánh thì Văn phòng đại diện và Chi nhánh của công ty nước ngoài tại Việt Nam bắt đầu đi vào hoạt động. Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động, thương nhân nước ngoài muốn điều chỉnh