Mở công ty có nguồn vốn của tổ chức

(Cao Minh Kha - Hà Nội): Cho tôi xin hỏi về thủ tục thành lập công ty có nguồn vốn của một hiệp hội thì thế nào có khác với việc thành lập công ty bình thường không ?

Luật sư trả lời:

Thành lập công ty có vốn của 1 tổ chức sẽ thuộc trường hợp đặc biệt, hồ sơ cũng sẽ khó và nhiều hơn so với thành lập doanh nghiệp đơn thuần

Cụ thể các thủ tục như sau:

Ngoài hồ sơ doanh nghiệp đơn thuần, sẽ phải có thêm

   - quyết định của cơ quan chủ quản về việc đồng ý cho hiệp hội tham gia góp vốn vào công ty,

  - quyết định cử người đại diện quản lý phần vốn góp của hiệp hội...

  -  cam kết về việc không sử dụng vốn nhà nước vào việc thành lập doanh nghiệp,

 giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của hiệp hội,

  - Cmt của người quản lý phần vốn của hiệp hội.

Cùng với bộ hồ sơ doanh nghiệp tiến hành làm thủ tục tại Sở kế hoạch đầu tư.

Hotline: 098.1214.789

Emailluatgiaphat@gmail.com

Mọi thông tin chi tiết xem tại Website: luatgiaphat.com/luatgiaphat.vn

Hỗ trợ trực tuyến 24/7.

Cho tôi xin hỏi về thủ tục thành lập công ty có nguồn vốn của một hiệp hội thì thế nào có khác với việc thành lập công ty bình thường không ?

Luật sư trả lời:

Thành lập công ty có vốn của 1 tổ chức sẽ thuộc trường hợp đặc biệt, hồ sơ cũng sẽ khó và nhiều hơn so với thành lập doanh nghiệp đơn thuần

Cụ thể các thủ tục như sau:

Ngoài hồ sơ doanh nghiệp đơn thuần, sẽ phải có thêm

   - quyết định của cơ quan chủ quản về việc đồng ý cho hiệp hội tham gia góp vốn vào công ty,

  - quyết định cử người đại diện quản lý phần vốn góp của hiệp hội...

  -  cam kết về việc không sử dụng vốn nhà nước vào việc thành lập doanh nghiệp,

 giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của hiệp hội,

  - Cmt của người quản lý phần vốn của hiệp hội.

Cùng với bộ hồ sơ doanh nghiệp tiến hành làm thủ tục tại Sở kế hoạch đầu tư.

 

Trên đây là câu trả lời của Luật Gia Phát.

Để được tư vấn miễn phí và kịp thời vui lòng liên hệ
Hotline: 098.1214.789

Hoặc luatgiaphat.com/luatgiaphat.vn

Luật Gia Phát – Sự lựa chọn tuyệt vời cho doanh nghiệp!

CÔNG TY LUẬT GIA PHÁT

Luật sư đầu tư nước ngoài:

098.1214.789

Luật sư Doanh Nghiệp:

0972.634.617

Luật sư sở hữu trí tuệ:

098.1214.789

Email: ceo@luatgiaphat.vn

Luật sư tư vấn giấy phép:

098.1214.789

Luật sư giải quyết tranh chấp:

098.1214.789

Luật sư tư vấn hợp đồng:

0972.634.617

Email: luatgiaphat@gmail.com

NHẬN XÉT VỀ BÀI VIẾT