Thủ tục xin giấy phép kinh doanh đa cấp

Mục lục bài viết

  1. 1. Điều kiện
  2. 2. Hồ sơ cấp mới bao gồm:

Kinh doanh đa cấp hiện nay đang là một ngành phát triển trong thời đại xu hướng toàn cầu, Việc phát triển theo một hệ thống cùng với các nhánh cấp quản lý tạo nên sự mạch lạc, chuyên nghiệp và đoàn kết.

1. Điều kiện

Bán hàng đa cấp là phương thức tiếp thị để bán lẻ hàng hóa đáp ứng các điều kiện sau đây

- Việc tiếp thị để bán lẻ hàng hóa được thực hiện thông qua mạng lưới người tham kinh doanh đa cấp gồm nhiều cấp, nhiều nhánh khác nhau;

- Hàng hóa được người tham gia bán hàng đa cấp tiếp thị trực tiếp cho người tiêu dùng tại nơi ở, nơi làm việc của người tiêu dùng hoặc địa điểm khác không phải là địa điểm bán lẻ thường xuyên của doanh nghiệp hoặc của người tham gia;

- Người tham gia bán hàng đa cấp được hưởng tiền hoa hồng, tiền thưởng hoặc lợi ích kinh tế khác từ kết quả tiếp thị bán hàng của mình và của người tham gia bán hàng đa cấp cấp dưới trong mạng lưới do mình tổ chức và mạng lưới đó được doanh nghiệp bán hàng đa cấp chấp thuận.

Doanh nghiệp được cấp Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp khi đáp ứng đủ những điều kiện sau đây

+ Đã thực hiện ký quỹ theo quy định tại Điều 17 của Nghị định  số 110/2005/NĐ-CP của Chính phủ;

+ Kinh doanh hàng hóa phù hợp với ngành nghề ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp;

+ Có đủ điều kiện kinh doanh hoặc được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật trong trường hợp kinh doanh hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa kinh doanh có điều kiện;

+ Có Chương trình bán hàng minh bạch và không trái pháp luật;

+ Có Chương trình đào tạo người tham gia rõ ràng.

Để thực hiện việc xin giấy phép kinh doanh đa cấp, cần chuẩn bị các giấy tờ như sau

2. Hồ sơ cấp mới bao gồm:

* Đơn đề nghị (theo mẫu).

* Bản sao công chứng Giấy chứng nhân Đăng ký kinh doanh.

* Văn bản xác nhân của Ngân hàng về số tiền ký quỹ (5% vốn điều lệ, nhưng không thấp hơn 1 tỷ đồng)

* Bản sao Công chứng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh trong trường hợp kinh doanh hàng hoá thuộc Danh mục hàng hoá kinh doanh có điều kiện.

* Danh sách và lý lịch những người đứng đầu doanh nghiệp có ảnh và xác nhận của Công an xã, phường, thị trấn. Đối với người nước ngoài, phải có xác nhận của Đại sứ quán hoặc cơ quan lãnh sự tại Việt Nam của nước ngoài có mang quốc tịch.

* Chương trình bán hàng có các nội dung quy định.

* Chương trình đào tạo người tham gia có các nội dung quy định.

Hãy liên hệ Luật Gia Phát để được tư vấn và hỗ trợ miễn phí về việc xin giấy phép kinh doanh đa cấp.
Liên hệ: Luật Gia Phát

Hotline: 098.1214.789

CÔNG TY LUẬT GIA PHÁT

Luật sư đầu tư nước ngoài:

098.1214.789

Luật sư Doanh Nghiệp:

0972.634.617

Luật sư sở hữu trí tuệ:

0243.2323.695

Email: ceo@luatgiaphat.vn

Luật sư tư vấn giấy phép:

098.1214.789

Luật sư giải quyết tranh chấp:

0243.2323.695

Luật sư tư vấn hợp đồng:

0972.634.617

Email: luatgiaphat@gmail.com

NHẬN XÉT VỀ BÀI VIẾT