Đặt địa điểm Văn phòng, Dự án, Văn phòng Đại diện tại Hà Nội

 Hiện nay, hội nhập quốc tế ngày càng phát triển kéo theo nhu cầu  mở địa điểm Văn phòng, Dự án, Văn phòng Đại diện tại Hà Nội ngày càng cao. Luật Gia phát xin gửi tư vấn liên quan đến thủ tục Đặt địa điểm Văn phòng, Dự án, Văn phòng Đại diện tại Hà Nội (áp dụng cho các tổ chức phi chính phủ nước ngoài để giúp quý khách hàng nắm được thông tin một cách chính xác và hiệu quả nhất.